ISSN 2657-9596

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację praw chłopów!

19/12/2018

Komunikat prasowy La Via Campesina – 18 grudnia 2018 roku

17 grudnia 2018 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Deklarację praw chłopów i chłopek oraz innych ludzi mieszkających na wsi. Teraz, gdy deklaracja jest międzynarodowym instrumentem prawnym, La Via Campesina i jej sojusznicy skupią się na wspieraniu regionalnych i narodowych procesów wdrażania jej zapisów w życie.

Ostateczne głosowanie było dla społeczności wiejskich zwieńczeniem historycznego procesu. 121 państw głosowało za przyjęciem deklaracji, 8 było przeciwko a 54 wstrzymało się od głosu. Forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, reprezentujące 193 państwa członkowskie, zapoczątkowało tym samym nowy, obiecujący rozdział w walce o prawa chłopów i chłopek oraz innych wiejskich społeczności na całym świecie. 17-letni proces, który został zapoczątkowany przez międzynarodowy ruch chłopski, La Via Campesina, i był wspierany przez liczne ruchy społeczne i sprzymierzone organizacje, stał się źródłem ogromnej inspiracji i siły dla społeczności chłopskich we wszystkich rejonach świata.

Ta deklaracja jest ważnym narzędziem, które powinno zagwarantować realizację praw chłopów i chłopek oraz innych ludzi mieszkających na terenach wiejskich. Wzywamy wszystkie państwa do wprowadzenienia jej zapisów w życie, w sposób skrupulatny i transparentny, gwarantujący chłopom i społecznościom wiejskim dostęp do ziemi, chłopskich nasion, wody i innych zasobów oraz kontrolę nad nimi. Jako chłopi potrzebujemy ochrony i poszanowania naszych wartości i naszej roli w społeczeństwie, aby osiągnąć suwerenność żywnościową – powiedziała rolniczka z Zimbabwe i Generalna Koordynatorka La Via Campesiny, Elisabeth Mpofu.

My – chłopi i chłopki na całym świecie, zamierzamy połączyć siły i zmobilizować się do lobbowania na rzecz wprowadzenia polityk i strategii zmierzających do uznania i egzekwowania naszych praw oraz odpowiedzialności za ich przestrzeganie.  Dzięki międzynarodowemu uznaniu tej Deklaracji, przeciwstawianie się łamaniu naszych praw poprzez zawłaszczanie ziemi, przymusowe wysiedlenia, dyskryminację płci, brak ochrony socjalnej, wadliwe strategie rozwoju obszarów wiejskich i kryminalizację, będzie miało większe znaczenie prawne i  poliyczne.

Prawa chłopskie są prawami człowieka!

Zglobalizujmy naszą walkę, zglobalizujmy nadzieję!

źródło: La Via Campesina

Jeśli podoba Ci się to, co robimy, prosimy, rozważ możliwość wsparcia Zielonych Wiadomości. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie nadal prowadzić stronę i wydawać papierową wersję naszego pisma.
Jeżeli /chciałabyś/chciałbyś nam pomóc, kliknij tutaj: Chcę wesprzeć Zielone Wiadomości.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.