ISSN 2657-9596

„Wspólnie dla powietrza, wody i klimatu!” – Łańcuch ludzi na Dolnym Śląsku

20/04/2019
Międzynarodowy Łańcuch ludzi – 28.04. to sporej rangi międzynarodowe wydarzenie dotyczące największego truciciela na Dolnym Śląsku – czyli kopani odkrywkowej i elektrowni Turów w Bogatyni. Wydarzenie odbędzie się w „Worku Turoszowskim” – w miejscu, gdzie zbiegają się granice Polski, Czech i Niemiec. Aktywiści zapraszają osoby do stworzenia łańcucha z osób stojących w kręgu na terytorium wszystkich trzech państw.

Organizatorzy apelują:

Stwórz razem z nami międzynarodowy ludzki łańcuch, aby przeciwstawić się powiększeniu kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Łańcuch połączy symbolicznie wszystkie trzy państwa – Czechy, Polskę i Niemcy. Podkreślimy w ten sposób, że żyjemy wspólnie na jednej planecie, a jeśli ją zniszczymy, będzie to problemem dla nas wszystkich. Oto powody, aby wziąć udział:

Kopalnia Turów ma już dziś bezpośredni wpływ na ogromne zniszczenie wód gruntowych, które są wypompowywane podczas wydobywania węgla brunatnego. Niedoborami wody zagrożonych jest około 30 000 mieszkańców miast Hrádek nad Nisou, Frýdlant i innych czeskich miejscowości. Kolejne powiększanie i pogłębianie kopalni grozi stratą źródeł pitnej wody dla mieszkańców i przyrody.

Ekspansja kopalni i spalanie węgla brunatnego w celu produkcji energii elektrycznej jest już dziś nie do przyjęcia. W czasach, gdy wszyscy odczuwamy konsekwencje zmian klimatu, powiększanie kopalni jest drwiną i gwoździem do trumny. Musimy jak najszybciej zmierzyć się z tym zagrożeniem.

Kopalnia Turów posiada ważne zezwolenie na wydobywanie węgla do roku 2020. Jednak właściciel kopalni – polska spółka Skarbu Państwa PGE stara się uzyskać kolejne zezwolenie, aby po wygaśnięciu aktualnego zezwolenia, kontynuować wydobywanie węgla. W procesie Oceny oddziaływania na środowisko (EIA) mogą się temu planowi sprzeciwić wszyscy ludzie z Czech, Niemiec i Polski!

Mieszkańcy okolic odkrywki spotkają się w niedzielę, 28 kwietnia o godzinie 14:00 w „Worku Turoszowskim” – w miejscu, gdzie zbiegają się granice Polski, Czech i Niemiec i utworzą tzw. łańcuch ludzki – szereg osób stojących w kręgu na terytorium wszystkich trzech państw. Na miejscu będzie można podpisać list otwarty do polskiego rządu, komentujący proces Oceny oddziaływanie na środowisko (EIA) oraz wysłuchać przemówień na temat bieżącej sytuacji.

Wydarzenia na Facebooku (tam znajduje się więcej informacji):
– Wydarzenie międzynarodowe: https://www.facebook.com/events/663705240752884/
Z Wrocławia pojedzie bezpłatny autokar. Wyjazd z Wrocławia: https://www.facebook.com/events/1159195477584903/

Demonstrację ze strony czeskiej organizuje ruch Limity jsme my lokalne stowarzyszenie Chráníme vodu, z.s. (Chronimy wodę) z czeskiego miasta Hrádek nad Nisou i Greenpeace Česká republika. Z zespołów polskich i niemieckich uczestniczą organizacje Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE oraz EKO-UNIA Spotkanie jest pokojowe i legalne.
MAPA: https://goo.gl/maps/YMf392m46HQ2

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.