ISSN 2657-9596

Zaproszenie na pierwszy Obóz dla Klimatu: ODZYSKUJEMY ENERGIĘ!

30/06/2018

W dniach 18-22 lipca 2018 roku w Świętnem w Gminie Wilczyn w woj. wielkopolskim odbędzie się pierwszy Obóz dla Klimatu. Hasło przewodnie wydarzenia: ODZYSKUJEMY ENERGIĘ.

Miejsce organizacji obozu klimatycznego w Polsce nie jest przypadkowe – na pograniczu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie znajduje się Gmina Wilczyn, z powodu odwadniania złoża przez kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego znikają piękne jeziora, Noteć wysycha na długości ponad 30 kilometrów, a rolnicy każdego roku zbierają mniejsze plony.

Podczas obozu uczestnicy będą dzielić się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami, dowiadywać się o konsekwencjach wydobycia i spalania węgla, dyskutować o przyszłości regionu oraz planować wspólne działania na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i społecznej. Pięciodniowy program tworzą warsztaty, wykłady, wycieczki, pokazy filmów i wydarzenia artystyczne. Każdy dzień obozu ma swój temat przewodni. Są to: Lokalność, Praca, Solidarność, Samoorganizacja i Alternatywy.

Obóz dla Klimatu tworzy nieformalna grupa osób, które dążą do odzyskania politycznej sprawczości, w aktywny sposób przeciwstawiając się niesprawiedliwym stosunkom społecznym i wszelkim formom wyzysku.

Ich cele to:

– wzajemna edukacja,

– samoorganizacja w walce z wyzyskiem ludzi i natury,

– nawiązanie kontaktów między rozproszonymi środowiskami.

Więcej informacji:

www.obozdlaklimatu.org

https://www.facebook.com/obozdlaklimatu/

https://www.facebook.com/events/208313893102884/

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.