ISSN 2657-9596

Co dalej z DiEM25? Warufakis odpowiada na list Zielonych

Yanis Varoufakis
01/03/2016

W związku z zainaugurowaniem w Berlinie ruchu DiEM25 jedenaścioro przedstawicielek i przedstawicieli Zielonych (w tym dwójka europosłów) wystosowało do DiEM list otwarty, wyrażając radość z jego „narodzin” i wzywając do wspólnej walki o Europę Demokratyczną, Ekologiczną, Humanistyczną i Otwartą. Poniżej odpowiedź Janisa Warufakisa na ten list (wersja angielska dostępna pod tym linkiem).

Drodzy Młodzi Europejscy Zieloni,
Drogi Florencie, Julienie, Karimo, Michelu, Rui, Vedranie, Adamie, Lauro, Teo, Zakio i Patricku,

Macie słuszność: marzenie o zjednoczonej, zdemokratyzowanej Europie to nasza jedyna broń przeciwko podzielonemu, autorytarnemu, potencjalnie Mrocznemu Kontynentowi.

Nasze wspólne marzenie to jedyne remedium na wspólny koszmar, którego kształt wyłania się na naszych oczach. Jednak aby to remedium było skuteczne, musimy zjednoczyć siły.

Musimy przezwyciężyć charakterystyczną dla postępowych ruchów skłonność do padania ofiarą syren niezgody.

Potrzebujemy szerokiej koalicji europejskich demokratów, idącej w poprzek tradycyjnych podziałów. Potrzebujemy lewicy, zielonych, liberałów i progresywnych konserwatystów.

Jak podczas berlińskiej inauguracji ruchu DiEM powiedział Brian Eno, demokraci to ludzie, którzy wiedzą, że nie dysponują wszystkimi odpowiedziami, a jednocześnie pozostają przekonani, że razem możemy wypracować dobre odpowiedzi, pomocne działania i sensowne polityki.

Wasz list otwarty do inicjatorek i inicjatorów DiEM25 to źródło wielkiej nadziei, że nasze utopijne marzenie nie tylko stanowi jedyną alternatywę dla budzącej grozę dystopii, lecz że jest to również projekt pragmatyczny. Fakt, że byliście razem z nami obecni (niektórzy fizycznie, inni duchem) na berlińskim spotkaniu oznacza, że DiEM25 to również Wasz ruch, Wasza infrastruktura. Wraz z wieloma innymi osobami z rozmaitych ruchów społecznych, organizacji i partii politycznych, osobami, które również przyłączyły się do DiEM25, i wraz z innymi, którzy wkrótce do nas dołączą, będziemy mieli sposobność współtworzenia naszej Rozmowy, organizowania naszych Zgromadzeń i planowania naszych Działań, aby wspólnie wypracować Nowy Konsensus, które potrzebuje Europa, aby powstrzymać proces zagrażający rozmontowaniem jej instytucji, rozmyciem jej integralności i utratą jej ducha.

Do DiEM25 wnosicie rzecz bezcenną: głos młodszego pokolenia ruchu zielonych.

Prawdę mówiąc, wielu ze starszych przedstawicieli lewicy, socjaldemokracji, związków zawodowych czy tradycji liberalno-demokratycznej nie przywiązywało w przeszłości dostatecznej wagi do niszczących skutków mentalności nastawionej na wzrost za wszelką cenę. Od pewnego czasu rozumiemy jednak skalę presji wywieranej na naszą planetę przez ludzkość zorientowaną na krótkowzroczną maksymalizację zysków czy, jak powiedzieliby lewicowcy, na akumulację kapitału. Rozumiemy dziś prostą prawdę, że sprawiedliwość społeczna nie zwycięży, jeśli ludzkie społeczeństwa będą nadal beztrosko niszczyć swoje środowisko. Wciąż jednak potrzebujemy Was, europejskich młodych Zielonych, aby podtrzymywać świadomość tego, jak centralne miejsce zajmują kwestie ekologiczne w kształtowaniu nastawienia umysłowego niezbędnego dla progresywnej polityki.

Pozwólcie, że napiszę parę słów o zagadnieniach praktycznych, o tym, jak chcemy przekształcić DiEM25 z intencji w rzeczywisty ruch społeczny. Aby uczynić z DiEM25 naszą wspólną infrastrukturę, nasz wspólny ruch, potrzebujemy zmobilizować miliony Europejek i Europejczyków wokół sześciu wspólnych zagrożeń i wyzwań, wymagających wspólnych europejskich rozwiązań.

DiEM25: sześć kampanii, sześć zgromadzeń, sześć dokumentów programowych

Aby rozwinąć DiEM25 jako oddolny ruch społeczny, musimy zaangażować nasze członkinie i członków w nieustający dialog na sześciu konkretnych „polach bitewnych”.

1. PRZEJRZYSTOŚĆ TERAZ! – Pierwsza kampania ruchu DiEM25 dotyczyć będzie żądania, aby wszystkie procesy decyzyjne na poziomie Unii Europejskiej odbywały się na oczach obywatelek i obywateli. Domagamy się, aby spotkania Rady Europejskiej, ECOFIN-u, Eurogrupy, FTT, ESM itp. były dostępne dla wszystkich Europejek i Europejczyków. Mamy również zamiar obnażyć nieprzejrzystość procesów decyzyjnych, które mogą na bardzo, bardzo długo pozbawić nas demokracji, takich jak trwające negocjacje TTIP.

2. Wyobrażenie sobie demokratycznej europejskiej Konstytucji – i proces prowadzący do powołania ZGROMADZENIA KONSTYTUCYJNEGO, które ją stworzy.

3. EUROPA OTWARTA: na uchodźców, imigrantów i solidarność z „innymi”.

4. PRACA, wartość pracy i dystrybucja dochodu w europejskich społeczeństwach.

5. Europejski ZIELONY NOWY ŁAD & PIENIĄDZE EUROPY – sfinansowanie zielonej transformacji, a jednocześnie rozwiązanie problemów długu, kryzysów bankowych, niedostatecznych inwestycji, nierównowagi wewnątrz Europy oraz złagodzenie ubóstwa. Dodatkowo integracja polityki pieniężnej ponad podziałem na kraje strefy euro i kraje poza strefą euro. Oto strategia DiEM25 przeciwko gwałtownej reakcji establishmentu (posuniętej aż do gróźb sparaliżowania systemu bankowego każdego kraju, który spróbowałby prowadzić politykę zalecaną przez DiEM). Ponadto tworzenie równoległych systemów płatniczych oraz walut komplementarnych i szersza perspektywa w odniesieniu do organizacji globalnego systemu monetarnego, w którym Europa jest dziś największą gospodarką.

6. ZIELONA TRANSFORMACJA & SUWERENNOŚĆ TECHNOLOGICZNA. – W co Europa powinna inwestować? I jak może uniknąć stania się zakładniczką technologicznych decyzji podejmowanych przez ponadnarodowe olbrzymy w interesie ponadnarodowych olbrzymów?

Każdy z tych tematów stanowi „pole bitewne”, a zarazem okazję do oddolnych spotkań na przestrzeni całego kontynentu europejskiego. Zwieńczeniem takich spotkań będzie Zgromadzenie, zwołane w wybranym mieście Europy. Proponujemy następujące pięć kroków:

Krok 1 – WSTĘPNA AGENDA – lista pytań/zagadnień do każdego z sześciu „pól bitewnych” będzie rozpowszechniania na stronie diem25.org, aby zachęcić członków i członkinie ruchu do dzielenia się pomysłami i propozycjami.

Krok 2 – WYDARZENIA – Członkowie i członkinie DiEM25 zorganizują fizyczne spotkania w swoich regionach, aby przedyskutować konkretne zagadnienia-„pola bitewne”. Myślę tu o spotkaniach w budynkach samorządowych, teatrach, kinach, ośrodkach kultury itp.

Krok 3 – DOKUMENT PROPOZYCJI POLITYCZNYCH – Wszystkie rekomendacje, problemy i sugestie wyrażone podczas WYDARZEŃ zostaną skompilowane w postaci DOKUMENTÓW PROPOZYCJI POLITYCZNYCH (po jednym na każde „pole bitewne”) w celu przedstawienia na ZGROMADZENIU DiEM.

Krok 4 – DOKUMENT ZGROMADZENIA – Każdy z DOKUMENTÓW PROPOZYCJI POLITYCZNYCH zostanie przedyskutowany na poświęconym mu ZGROMADZENIU, w celu wypracowania końcowego DOKUMENTU ZGROMADZENIA.

Krok 5 – REFERENDUM – Każdy z sześciu DOKUMENTÓW ZGROMADZENIA zostanie poddany głosowaniu wszystkich członkiń i członków DiEM za pomocą internetu. Jeśli zostanie przyjęty, stanie się DOKUMENTEM PROGRAMOWYM DiEM w danej kwestii.

Ten oddolny proces doprowadzi do stworzenia sześciu dokumentów programowych DiEM w dziedzinach, w których istnieje zagrożenie dla Unii Europejskiej. Wspólnie będą one stanowić Całościowy Program DiEM na rzecz Demokratyzacji Unii Europejskiej.

Równolegle do Zgromadzeń i procesu, który do nich prowadzi, DiEM będzie organizować inne kampanie i wydarzenia w całej Europie, reagując na rozwój sytuacji. Np. pod koniec maja 2016 zamierzamy zorganizować Wydarzenie DiEM25 w Londynie, aby w przededniu brytyjskiego referendum w kwestii członkostwa w UE dyskutować o zagadnieniu suwerenności na poziomie narodowym i unijnym.

Drodzy Młodzi Europejscy Zieloni,
Drogi Florencie, Julienie, Karimo, Michelu, Rui, Vedranie, Adamie, Lauro, Teo, Zakio i Patricku,

Nie ma gwarancji, że nam się uda. DiEM25 to jedynie promyk nadziei.

W Berlinie zapaliliśmy wspólnie małą świeczkę, odmawiając marnowania naszej energii na przeklinanie ciemności.

Teraz od nas wszystkich zależy, czy ta świeczka zamieni się w dodającą otuchy latarnię morską. Wasz list dowodzi, że już zaczęliśmy tę pracę.

Tak więc – wstrząśnijmy wspólnie Europą.

Łagodnie.

Empatycznie.

Ale stanowczo!

Carpe DiEM25

Zdj. melenchon.fr na licencji CC BY-SA 4.0

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.