ISSN 2657-9596

Kompromis aborcyjny z europejskiej perspektywy

27/10/2020
W kontekście orzeczenia TK pojawiły się głosy, że poprzedni kompromis był w porządku i dlaczego go zmieniać. Spójrzmy zatem na ten problem z nieco szerszej perspektywy.

W chwili obecnej aborcja na życzenie jest dozwolona w 25 krajach. Irlandia dopuściła tę możliwość w drodze referendum w 2018 r. Na niechlubnej liście wyjątków pozostaje Malta z całkowitym zakazem aborcji oraz Polska, gdzie i tak bardzo restrykcyjne prawo do aborcji zostało jeszcze bardziej ograniczone. W 25 państwach członkowskich aborcja jest możliwa bez powodów. Moment, do którego można ja przeprowadzić, jest zróżnicowany (od 10 ty.g w Portugalii do 24 tyg. w Holandii), jednak w większości państw aborcja jest możliwa do 12 tyg. Co ciekawe, od 2017 r. Francja penalizuje zniechęcanie lub dezinformowanie kobiet, które decydują się na dokonanie aborcji.

Do niedawna prawo aborcyjne w Irlandii należało do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Prawo do życia płodu było konstytucyjnie postawione na równi z prawem do życia matki, a aborcja była zagrożona karą 14 lat więzienia. Do zmiany prawa potrzebny był skandal – na skutek poronienia zmarła młoda kobieta, której odmówiono aborcji. Początkowo, dopuszczono możliwość aborcji w przypadku zagrożenia życia matki, w tym w przypadku zagrożenia próbą samobójczą.  W przeprowadzonym referendum 66,4% Irlandczyków i Irlandek opowiedziało się za zmianą przepisów. Obecnie aborcja jest dopuszczalna do 12 tyg, a do 24 tyg w przypadku zagrożenia życia, bądź poważnego zagrożenia zdrowia kobiety. Nowe prawo dopuszcza również aborcję w przypadku uszkodzeń płodu mogących doprowadzić do jego śmierci w macicy.

W Finlandii, aborcja jest dozwolona przed 17 rokiem życia oraz po 40 roku życia, gdy kobieta ma już czwórkę dzieci, a także ze względów ekonomicznych, społecznych lub zdrowotnych.

Na Malcie aborcja jest całkowicie zakazana, a kobieta lub lekarz jej dokonujący podlegają karze do 3 lat więzienia.

Dokonanie aborcji często jest ograniczone klauzula sumienia, która zasłaniają się lekarze. Średnia lekarzy, którzy sięgają po te klauzule wynosi w Europie 10%, z czego najwyższy odsetek przypada na Włochy (aż 71% przypadków). W związku z tym, liczba nielegalnie dokonywanych aborcji jest szacowana przez włoski rząd na 12 tys – 15 tys., a według organizacji pozarządowych na 50 tys.

Prawo do aborcji jest bardzo kruche. W Hiszpanii poprzedni prawicowy rząd próbował je ograniczyć, jednak pod wpływem protestów, wycofał się z tych planów i zdołał jedynie ograniczyć prawo do aborcji dla nieletnich (jest dopuszczalna jedynie za zgodą rodziców). W Portugalii natomiast zmieniono prawo w ten sposób, że kobieta decydująca się na przerwanie ciąży zostaje obciążona wszelkimi kosztami z tym związanymi oraz musi poddać się badaniom psychologicznym.

https://www.touteleurope.eu/actualite/le-droit-a-l-avortement-dans-l-union-europeenne.html 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.