ISSN 2657-9596

Czy Europosłowie i Europosłanki zrobią coś by powstrzymać kolejne pandemie?

26/05/2021
26-27 maja 2021 roku wszystkie oczy zwrócone będą na decydentów i decydentki, którzy/re mogą odegrać bardzo ważną rolę by ochronić zwierzęta, ludzi, bioróżnorodność i pomóc powstrzymać kolejne pandemie. To wtedy odbędzie się kluczowe głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w Parlamencie Europejskim nad sprawozdaniem dotyczącym różnorodności biologicznej.

COVID-19 jasno pokazał, że nie możemy dłużej zajmować się zdrowiem publicznym, ignorując sposób w jaki traktowane są zwierzęta, to w jaki nimi handlujemy, trzymamy lub hodujemy, a także sposobem, w jaki chronimy ich naturalne siedliska.

Rolnictwo należy zreformować tak, aby środki publiczne były wykorzystywane do pomocy rolnikom w przechodzeniu na mniej intensywne, wysokobudżetowe metody produkcji rolnej, które pomagają w odbudowie różnorodności biologicznej, a tym samym wspierają strategię „Różnorodność biologiczna 2030”.

Kolejna pandemia może również łatwo pojawić się w wyniku tego, co jest obecnie normą w produkcji żywności w większości rozwiniętych części świata: intensywnego rolnictwa.

W UE setki milionów świń i miliardy kurczaków są hodowane w warunkach przemysłowych, są inkubatorami chorób odzwierzęcych, które mają poważny wpływ na zdrowie publiczne.

Wiele takich chorób jest coraz trudniej leczyć. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków w intensywnej hodowli w znacznym stopniu przyczynia się do powstawania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W tym czasie krajach UE średnio aż 80% produkowanych antybiotyków jest konsumowane właśnie przez zwierzęta hodowane na mięso, jaja lub mleko, a 70% pojawiających się chorób zakaźnych u ludzi pochodzi od zwierząt i nie inaczej jest w przypadku COVID-19.

Zmiany w użytkowaniu gruntów i mórz oraz utrata siedlisk dla celów rolniczych, a zwłaszcza intensyfikacja hodowli zwierząt, powodują częstsze i ściślejsze interakcje między zwierzętami zarówno hodowlanymi, jak i dzikimi, ludźmi i ekosystemami. W rezultacie 77% naszych chronionych gatunków i 84% siedlisk przyrodniczych w samej UE zniknęło lub jest w bardzo złym stanie. Te gatunki i siedliska nie tylko mają nieodłączne prawo do ochrony, ale w rzeczywistości powinny być o wiele lepiej chronione, ponieważ razem pomagają zdrowiu ludzkiemu, zapewniając istotne usługi ekosystemowe, takie jak czyste powietrze i woda oraz ochrona przed erozją i suszą.

COVID -19 mógł równie dobrze rozwinąć się tutaj, w Europie. UE jest głównym celem podróży dla egzotycznych zwierząt domowych, w tym naczelnych, gadów i płazów, które są legalnie i nielegalnie sprzedawane i przewożone w celu sprzedaży i trzymania w domach Europejczyków, w większości przypadków przy niewielkiej kontroli sanitarnej lub jej zupełnym braku. Stanowi to nie tylko zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, ale również dla różnorodności biologicznej, co zostało uwzględnione w europejskiej strategii dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych.

Dlatego Green REV Institute razem z Eurogroup for Animals wzywa Posłów i Posłanki do PE, zasiadających w Komisji ENVI (Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), do głosowania dla ludzi, zwierząt i bioróżnorodności. Bartosz Arłukowicz, Marek Balt, Premier Ewa Kopacz, Adam Jarubas, Joanna Kopcińska, Ryszard Legutko, Anna Zalewska, Róża Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Jadwiga Wiśniewska to decydenci/tki, którzy i które mogłyby przyczynić się do ochrony bioróżnorodności, zdrowia ludzi, życia zwierząt.

Co należy zrobić by poprawić obecne zagrożenie pandemiczne i znikające w zastraszającym tempie bioróżnorodność? Należy wspierać wysiłki na rzecz promowania roślinnych alternatywnych źródeł białka w diecie człowieka, pomagając środowisku naukowemu i rolnikom w lepszym opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek produktów zawierających białko roślinne.

Zwalczanie pandemii oznacza zwalczanie okrucieństwa wobec zwierząt, teraz i na zawsze.

Źródło: Green REV Institute

Fot. Andrew Skowron


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading