ISSN 2657-9596

Czy Europosłowie i Europosłanki zrobią coś by powstrzymać kolejne pandemie?

26 maja 2021
26-27 maja 2021 roku wszystkie oczy zwrócone będą na decydentów i decydentki, którzy/re mogą odegrać bardzo ważną rolę by ochronić zwierzęta, ludzi, bioróżnorodność i pomóc powstrzymać kolejne pandemie. To wtedy odbędzie się kluczowe głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w Parlamencie Europejskim nad sprawozdaniem dotyczącym różnorodności biologicznej.

COVID-19 jasno pokazał, że nie możemy dłużej zajmować się zdrowiem publicznym, ignorując sposób w jaki traktowane są zwierzęta, to w jaki nimi handlujemy, trzymamy lub hodujemy, a także sposobem, w jaki chronimy ich naturalne siedliska.

Rolnictwo należy zreformować tak, aby środki publiczne były wykorzystywane do pomocy rolnikom w przechodzeniu na mniej intensywne, wysokobudżetowe metody produkcji rolnej, które pomagają w odbudowie różnorodności biologicznej, a tym samym wspierają strategię „Różnorodność biologiczna 2030”.

Kolejna pandemia może również łatwo pojawić się w wyniku tego, co jest obecnie normą w produkcji żywności w większości rozwiniętych części świata: intensywnego rolnictwa.

W UE setki milionów świń i miliardy kurczaków są hodowane w warunkach przemysłowych, są inkubatorami chorób odzwierzęcych, które mają poważny wpływ na zdrowie publiczne.

Wiele takich chorób jest coraz trudniej leczyć. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków w intensywnej hodowli w znacznym stopniu przyczynia się do powstawania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W tym czasie krajach UE średnio aż 80% produkowanych antybiotyków jest konsumowane właśnie przez zwierzęta hodowane na mięso, jaja lub mleko, a 70% pojawiających się chorób zakaźnych u ludzi pochodzi od zwierząt i nie inaczej jest w przypadku COVID-19.

Zmiany w użytkowaniu gruntów i mórz oraz utrata siedlisk dla celów rolniczych, a zwłaszcza intensyfikacja hodowli zwierząt, powodują częstsze i ściślejsze interakcje między zwierzętami zarówno hodowlanymi, jak i dzikimi, ludźmi i ekosystemami. W rezultacie 77% naszych chronionych gatunków i 84% siedlisk przyrodniczych w samej UE zniknęło lub jest w bardzo złym stanie. Te gatunki i siedliska nie tylko mają nieodłączne prawo do ochrony, ale w rzeczywistości powinny być o wiele lepiej chronione, ponieważ razem pomagają zdrowiu ludzkiemu, zapewniając istotne usługi ekosystemowe, takie jak czyste powietrze i woda oraz ochrona przed erozją i suszą.

COVID -19 mógł równie dobrze rozwinąć się tutaj, w Europie. UE jest głównym celem podróży dla egzotycznych zwierząt domowych, w tym naczelnych, gadów i płazów, które są legalnie i nielegalnie sprzedawane i przewożone w celu sprzedaży i trzymania w domach Europejczyków, w większości przypadków przy niewielkiej kontroli sanitarnej lub jej zupełnym braku. Stanowi to nie tylko zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, ale również dla różnorodności biologicznej, co zostało uwzględnione w europejskiej strategii dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych.

Dlatego Green REV Institute razem z Eurogroup for Animals wzywa Posłów i Posłanki do PE, zasiadających w Komisji ENVI (Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), do głosowania dla ludzi, zwierząt i bioróżnorodności. Bartosz Arłukowicz, Marek Balt, Premier Ewa Kopacz, Adam Jarubas, Joanna Kopcińska, Ryszard Legutko, Anna Zalewska, Róża Thun und Hohenstein, Grzegorz Tobiszowski, Jadwiga Wiśniewska to decydenci/tki, którzy i które mogłyby przyczynić się do ochrony bioróżnorodności, zdrowia ludzi, życia zwierząt.

Co należy zrobić by poprawić obecne zagrożenie pandemiczne i znikające w zastraszającym tempie bioróżnorodność? Należy wspierać wysiłki na rzecz promowania roślinnych alternatywnych źródeł białka w diecie człowieka, pomagając środowisku naukowemu i rolnikom w lepszym opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek produktów zawierających białko roślinne.

Zwalczanie pandemii oznacza zwalczanie okrucieństwa wobec zwierząt, teraz i na zawsze.

Źródło: Green REV Institute

Fot. Andrew Skowron


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.