ISSN 2657-9596

Wspólna Polityka Rolna do kosza?

Joanna Perzyna
21/05/2021
Na 21 maja w całej UE zaplanowana została kampania pod hasłem “Odrzucić reformę WPR” (#WithdrawTheCAP). Europejskie organizacje obywatelskie i aktywiści klimatyczni sprzeciwiają się przyjęciu reformy w wersji, którą przegłosował Parlament Europejski w październiku 2020. Ich zdaniem jest ona sprzeczna z celami i założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i uniemożliwi osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

W ramach kampanii planowane są protesty pod siedzibami Komisji Europejskiej w poszczególnych krajach oraz wywieranie presji na Fransa Timmermansa, który jest w Komisji odpowiedzialny za Europejski Zielony Ład. Moment jest kluczowy, ponieważ 25 i 26 maja odbędą się w Brukseli ostateczne rozmowy trójstronne, które zdecydują między innymi, ile pieniędzy przeznaczone zostanie na ekoschematy zgodne z celami klimatycznymi oraz jak restrykcyjne będą warunki otrzymywania płatności.

„Obecnie planowana WPR w dalszym ciągu w niewystarczający sposób wspiera zrównoważone metody produkcji rolnej. Ich rozwój wymaga zasadniczej zmiany w przyznawaniu środków z budżetu unijnej polityki rolnej, tak by sektor rolniczy zaczął upatrywać główną korzyść ekonomiczną w transformacji działań na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego” – komentuje Justyna Zwolińska, koordynatorka ds rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia.

Wśród krytyków projektu reformy jest również znana aktywistka klimatyczna, Greta Thunberg, którą do tej pory Timmermans miał wśród swoich sojuszników. Timmermans tłumaczy, że nie ma wystarczającego poparcia, by wezwać do odrzucenia WPR w obecnym kształcie, stąd konieczność pokazania, że cele związane z odpowiedzialnym środowiskowo i społecznie rolnictwem cieszą się szerokim poparciem społecznym.

„Propozycja nowej WPR musi być poprawiona dla dobra konsumentów, środowiska i rolników, dla których te wartości są ważne” – mówi Dorota Metera, ekspertka ds. rolnictwa ekologicznego Koalicji. W tle rozmów europejskich są jednak naciski ze strony silnego lobby dużych producentów rolnych, dla których nowe cele WPR oznaczają konieczność wprowadzenia znacznych zmian, gdyż to oni przede wszystkim odpowiedzialni są za emisje z sektora rolniczego, które obecnie stanowią 10% wszystkich emisji z obszaru UE.

Źródło: Koalicja Żywa Ziemia

Fot. Tomasz Lewicki


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.