ISSN 2657-9596
Fot: Pixabay/ feraugustodesign

UE nie jest w stanie zapobiec nadmiernemu korzystaniu z zasobów wodnych przez rolników

Redakcja
01/10/2021
Unijna polityka nie jest w stanie zapewnić zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych przez rolników – wynika ze sprawozdania specjalnego opublikowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Rolnictwo ma niezaprzeczalnie olbrzymi wpływ na zasoby wody. Rolnikom przyznaje się jednak zbyt dużą liczbę zwolnień z obowiązku przestrzegania przepisów unijnej polityki wodnej, co staje na przeszkodzie staraniom, by zapewnić gospodarne korzystanie z wód. Ponadto unijna polityka rolna prowadzi do wzrostu zużycia wody, a często go nawet wspiera, zamiast promować bardziej efektywne korzystanie z zasobów wodnych.

Rolnicy tworzą jedną z największych grup konsumentów wody słodkiej, gdyż rolnictwo odpowiada za jedną czwartą poboru wody w UE. Działalność rolnicza wpływa zarówno na jakość wody (np. za sprawą zanieczyszczeń ze stosowania nawozów lub pestycydów), jak i jej ilość. Obowiązujące w UE podejście do zarządzania zasobami wodnymi opiera się na ramowej dyrektywie wodnej z 2000 r., w której wprowadzono strategie dotyczące zrównoważonego korzystania z wód. W dyrektywie ustanowiono cel zakładający osiągnięcie dobrego stanu wód pod względem ilościowym na terytorium całej UE. Ważną rolę w zrównoważonym korzystaniu z wód odgrywa również wspólna polityka rolna. Oferuje ona rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby wodne. Przykładami takich rozwiązań są powiązanie płatności ze stosowaniem bardziej ekologicznych praktyk oraz finansowanie bardziej efektywnej infrastruktury nawadniającej.

– Zasoby wody są ograniczone, a przyszłość rolnictwa w UE zależy w dużej mierze od tego, na ile rolnicy będą korzystać z tych zasobów w sposób efektywny i zrównoważony – stwierdziła Joëlle Elvinger, członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za to sprawozdanie. – Jak dotąd polityka UE nie pozwoliła jednak w wystarczającym stopniu ograniczyć wpływu rolnictwa na zasoby wodne.

Sprawozdanie specjalne: LINK do pobrania

Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w sektorze rolnictwa

zamiast promować bardziej efektywne korzystanie z wód środki w ramach WPR najprawdopodobniej doprowadzą do wzrostu zużycia

Źródło: Komunikat prasowy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.