ISSN 2657-9596

ZACZYNamy zmieniać świat

Violetta Morawska
28/02/2014

W chwili obecnej ok. 20% mieszkańców Warszawy ma więcej niż 60 lat. Liczba ta będzie stale rosła. Najczęściej są to ludzie aktywni, którzy po przejściu na emeryturę szukają przestrzeni na swoje działania. Posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, które mogą i chcą przekazać młodszemu pokoleniu. Są to ludzie, którym poświęca się zbyt mało czasu. Po zakończeniu kariery zawodowej chcą, na miarę swoich sił, coś jeszcze zobaczyć czy nauczyć się czegoś nowego, np. obsługi komputera czy poruszania się po internecie.

Działania Fundacji Zaczyn, stworzonej przez grupę aktywistów i społeczników, skierowaliśmy właśnie do nich. Przy współudziale Strefy Zieleni latem r. 2013 przeprowadziliśmy cykl debat, podczas których szukaliśmy odpowiedzi na ważne pytania. Czego oczekują seniorzy? Jakiej chcą Warszawy? Dlaczego i po co się angażują? Czy w ogóle się angażują w sprawy społeczne? Co chcieliby zmienić w swoim otoczeniu? Czy żyją ekologicznie i co przez to rozumieją?

Podczas tych debat spotykaliśmy się nie z narzekaniem, a raczej z sygnalizowaniem tematów ważnych tak dla seniorów, jak i dla wszystkich mieszkańców miasta. Uczestnicy programu to mieszkańcy różnych dzielnic Warszawy, ludzie o różnym wykształceniu i statusie materialnym. Dzielą się z nami swoimi uwagami, biorą aktywny udział w spotkaniach i warsztatach.

Wynikiem tych dyskusji jest projekt Zdaniem Seniora, który animuję wraz z artystką, aktywistą i seniorką, Elżbietą Hołoweńko. Odbywa się on równolegle w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i Pradze Północ. W jego obrębie organizujemy debaty, których gośćmi byli działacze społeczni, politycy, naukowcy, dziennikarze, aktywiści. Gościliśmy m.in. Joannę Erbel, Mirosława Pawłowskiego czy warszawskich radnych – Ireneusza Tondera, Grzegorza Walkiewicza.

Hanna Samson przeprowadziła warsztat na temat przełamywania stereotypów dotyczących starości. Marek Sołtys, znany jako „Szalony Wózkowicz”, opowiadał, jak powstawał jego miniserial internetowy i jakie przyniósł efekty dla poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami.

Dużym wydarzeniem była zorganizowana wspólnie z Urzędem Miasta i prowadzona przez szefa Zaczynu, Przemysława Wiśniewskiego, debata „Warszawa przyjazna seniorom”. Wzięło w niej udział ok. 150 osób, wśród których znaczną część stanowiły seniorki i seniorzy. Temat mocno poruszył zgromadzonych, dlatego w najbliższym czasie, wspólnie z Urzędem Miasta, organizujemy konsultacje społeczne dotyczące metody powołania do życia stołecznej Rady Seniorów. Każda z osób, która się pojawi na spotkaniu, będzie mogła wyrazić swoją opinię.

Od lutego prowadzimy warsztaty dziennikarskie oraz zajęcia z zakresu fotografii i realizacji materiałów filmowych. Osoby w nich uczestniczące uczą się pisać i redagować teksty. Pierwsze efekty w postaci artykułów, listów otwartych i relacji, pojawiły się już na stronie fundacji – zaczyn.org. Więcej materiałów pojawi się już wkrótce na stronie ZdaniemSeniora.pl. Naszym celem jest prowadzenie własnego portalu senioralnego i wydanie gazety. Znajdą się tam informacje poruszające sprawy ważne zarówno dla seniorek i seniorów, jak i dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

Kolejnym krokiem będzie produkcja własnego serialu internetowego. Ma on pokazywać problemy, często niezauważane przez urzędników miejskich, ale też pokazywanie postaci i inicjatyw wartych nagłośnienia.

Dużym powodzeniem cieszyły się spotkania i warsztaty poświęcone budżetowi partycypacyjnemu. Korzystając z warsztatów i indywidualnych konsultacji, jakie prowadzimy w tej sprawie, z zapałem składają wnioski do Komisji Budżetu Partycypacyjnego. Jesteśmy szczególnie dumni z uczestnika letniej edycji programu, który zgłosił swój akces do komisji ds. budżetu rady swojej dzielnicy, po czym został jej wiceprzewodniczącym.

To dopiero początek włączania seniorów do działań obywatelskich. Uczestnicy programu mają wiele energii, przejawiają ogromną inicjatywę. Naszym zadaniem jest tylko pokazać im narzędzia, umożliwiające skuteczne działanie. Mamy przy tym sporo frajdy.

Czym jest więc Zaczyn? Projektem, który prowadzi do większej aktywności seniorek i seniorów – grupy ludzi z dużym zapałem oraz energią, skierowaną na zmiany na lepsze w otaczającej nas rzeczywistości.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.