ISSN 2657-9596

Zielone seniorki, zieloni seniorzy

Miljöpartiet de_Gröna
21/03/2014

Poniższy artykuł to program wyborczy szwedzkiej Partii Zielonych (Miljöpartiet de Gröna) skierowany do seniorek i seniorów. Przeł. Bartłomiej Kozek. Materiał archiwalny bloga Zielona Warszawa.

Powinniśmy korzystać z doświadczenia, wiedzy oraz zdolności osób starszych. Seniorki i seniorzy powinni mieć możliwość udziału w życiu społecznym oraz pozostawania aktywnymi. Starsi powinni być postrzegani jako źródło doświadczenia i wiedzy oraz wsparcie dla młodszych pokoleń, nie zaś jako niepotrzebny balast i obciążenie dla społeczeństwa.

Nie chcemy konfliktu międzypokoleniowego. W naszej ocenie jest możliwy przekaz, który trafia zarówno do starszych, jak i młodszych generacji.

Każdy powinien mieć możliwość starzenia się z godnością oraz w bezpiecznym otoczeniu. Dostęp do opieki powinien musi zostać zapewniony każdemu obywatelowi i obywatelce. Również w ostatnich latach życia, gdy siły życiowe są mniejsze, jakość życia może być wysoka.

Chcemy, by to parlament decydował o jakości poziomu opieki dla osób starszych. Wolność wyboru oraz autonomia jednostki powinny być podstawą przy określaniu tego poziomu

Dojrzalsi politycy

To ważne, by w demokratycznym społeczeństwie skład organów decyzyjnych odzwierciedlał społeczną rzeczywistość. W dzisiejszych czasach starsi są niedostatecznie reprezentowani. Chcemy, żeby jeden na pięciu wybieranych w wyborach polityków był powyżej 65. roku życia.

Emerytury

Niektórzy emeryci z powodów zdrowotnych przestali pracować przed ukończeniem 65. roku życia. Inni chcą pracować dużo dłużej. Wybór okresu przejścia na emeryturę jest ważny, musi jednak istnieć inna od pracy zawodowej możliwość wykorzystania doświadczenia seniorów. Emerytki i emeryci powinni być opodatkowani w taki sam sposób jak inne grupy.

Lepsze możliwości podróżowania

Transport publiczny powinien działać lepiej. Nadal istnieją utrudnienia w dostępie dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkich powinno być stać na podróżowanie. Proponujemy zniżki i udogodnienia w transporcie miejskim i narodowym dla emerytów. Każdy powinien mieć możliwość odwiedzenia swoich krewnych oraz przyjaciół.

Obszary zielone poprawiają jakość życia

Tereny zielone w pobliżu miejsca zamieszkania zachęcają do aktywności fizycznej i przebywania na świeżym powietrzu. Dostęp do zieleni polepsza jakość życia młodych i starszych. Ogrody i parki mają ogromne znaczenie w poprawianiu stanu zdrowia i mają duże znaczenie dla zdrowia publicznego. Chcemy zachować oraz zwiększać obszary zielone, parki, ogrody i skwery.

Ochrona zdrowia a aktywność fizyczna

Istnieje związek między aktywnością fizyczną a długością życia. Wzmacnia siły życiowe, prowadzi do dobrostanu organizmu oraz zwiększa mobilność, umożliwiając samodzielne życie. Musimy promować aktywność fizyczną seniorek i seniorów.

Zdolność decydowania o własnej przyszłości

Potrzeby i aspiracje osób starszych są oczywiście zróżnicowane. Potrzeba budowy i rozwoju różnych form domów opieki – od takich, gdzie zapewniana jest stała opieka, do form, gdzie seniorzy mogą być bardziej samodzielni.

Większość osób starszych chce mieszkać w swoich domach tak długo, jak się da. Z pomocą różnych form opieki domowej jest to często możliwe. Wielu osobom doskwiera jednak samotność, poczucie izolacji, brak poczucia bezpieczeństwa. Opieka pielęgniarska i pomoc w codziennych sprawach powinny być udzielane z szacunkiem dla prywatności i godności osób starszych.

Istotne jest prawo do odpowiedniego, bezpiecznego mieszkania, bliskiego kontaktu z personelem i lokalną społecznością. Seniorki i seniorzy powinni mieć możliwość zamieszkania w miejscu, w którym sobie tego życzą.

Dobre jedzenie w dobrym towarzystwie

Każdy powinien mieć prawo do dobrego i pożywnego jedzenia. Jest to ważna część życia, przyczyniająca się do poprawy stanu zdrowia. Lokalnie przygotowywane i ekologiczne posiłki powinny być prawem wszystkich osób starszych. Posiłek powinien być spożywany w towarzystwie innych.

Zbyt dużo lekarstw

Zaawansowany wiek zwiększa potrzebę zażywania lekarstw. Leki powinny być zawsze zapisywane na podstawie zaawansowania choroby, a nie w oparciu o wiek pacjentki/pacjenta. Chcemy działać na rzecz zmniejszenia ilości zażywanych lekarstw, które są czasami niepotrzebne, a prowadzą do niepożądanych skutków.

Przyszłość systemu ochrony zdrowia

System ochrony zdrowia powinien podlegać demokratycznej kontroli. Chcemy wspierać spółdzielnie i organizacje non profit, które chciałyby prowadzić zakłady opieki zdrowotnej. Ważne jest skupienie się na zapobieganiu powstawaniu chorób. Potrzebna jest lepsza współpraca między systemem opieki zdrowotnej a instytucjami odpowiedzialnymi za opiekę nad osobami starszymi.

Sytuacja personelu opieki

Statuts personelu opiekuńczego musi zostać polepszony. Lepsze pensje i warunki pracy są tu podstawą. Praca z seniorkami i seniorami powinna być bardziej atrakcyjna.

Nasze postulaty

 • Co najmniej 20% miejsc na listach wyborczych dla osób powyżej 65. roku życia;
 • Większa ilość zajęć dla seniorek i seniorów;
 • Zachowania terenów zielonych dla rekreacji i kontaktu ze zwierzętami;
 • Emeryci powinni płacić takie same podatki jak inni obywatele;
 • Więcej miejsc spotkań dla seniorek i seniorów;
 • Zapewnienie dostępu do ekologicznego, przygotowywanego lokalnie pożywienia;
 • Udogodnienia dla osób starszych w transporcie publicznym;
 • Narodowa karta podróżna (rabaty i zwolnienia z opłat) dla seniorek i seniorów;
 • Tworzenie warunków ułatwiających spotkania międzypokoleniowe;
 • Lepszy system opieki dla osób z demencją.
 • Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.