ISSN 2657-9596

Walonia wspiera fotowoltaikę

Jean-Marc Nollet
08/04/2013

W czwartek 22 marca 2013 r. rząd Walonii przyjął nowy mechanizm współfinansujący domowe systemy fotowoltaiczne o pieszczotliwie brzmiącej nazwie „Qualiwatt”.

Zgodnie z obietnicą rząd Walonii wspiera gospodarstwa domowe, które świadomie wybrały domowe systemy wykorzystujące energię słoneczną. Dzięki Qualiwatt obywatel, który zainstaluje nowe panele fotowoltaiczne, skorzysta z rządowego wsparcia w postaci odliczeń od rachunków za prąd. Gwarantuje to, że inwestycja zwróci się w ciągu 7–9 lat od zainstalowania paneli. Aby umożliwić skorzystanie z programu wspierania zielonej energii wszystkim gospodarstwom domowym, wsparcie będzie uzależnione od dochodów rodziny.

Qualiwatt to bardzo prosty i szybki mechanizm. Nie potrzeba urzędniczej mitręgi, aby potwierdzić certyfikaty itp. Zainstalowałeś na dachu panele fotowoltaiczne? Odliczy się automatycznie z rachunku za prąd.

Dla rodzin mających przychody niskie, skromne lub przeciętne rząd przewidział wprowadzenie tzw. dodatkowego inwestora publicznego. Chodzi o to, żeby dodatkowo pomóc tym grupom obywateli, które bez takiego wsparcia nigdy by nie zainwestowały w systemy zielonej energii.

Mechanizm ten odpowiada zresztą społecznym i ekologicznym wartościom, takim jak np. wzmocnienie wykwalifikowanej lokalnej siły roboczej. Ponadto inwestor publiczny będzie mógł także realizować instalacje fotowoltaiczne typu kolektywnego, odpowiadając na szczególne zapotrzebowanie społeczności miejskich.

Inna nowość: jak widać w nazwie Qualiwatt, kładzie się tu wyraźnie nacisk na wysoką jakość instalacji. Rząd Walonii otacza opieką i wspomaga konsumentów zielonej energii, którzy wybrali jakość dzięki pięciu zasadom:

  • Panele „ made in Europe”: rząd Walonii chce wspomagać panele wytworzone lub montowane w Europie, chroniąc i rozwijając miejsca pracy dla osób wysoko kwalifikowanych w naszych regionach. Panele muszą być wyprodukowane w przyzwoitych warunkach z punktu widzenia społecznego i ekologicznego (certyfikat „Factory Inspection”).
  • Umowa wzorcowa: to wzór umowy ustalony przez administrację. Podpisana przez instalatora i klienta umowa określa jasne, precyzyjne i sprawiedliwe relacje między obiema stronami i zabezpiecza klienta przed nieuczciwymi instalatorami.
  • Specjalna długoterminowa polisa ubezpieczeniowa: chroni klienta przed ewentualnymi skutkami bankructwa, niewypłacalności czy innych zobowiązań wytwórcy lub dostawcy.
  • Obowiązkowe oznaczenia i szkolenia: aby móc być stroną w umowie i korzystać z pomocy rządowej, instalatorzy muszą udokumentować adekwatne przeszkolenie uznane przez administrację Regionu Walonii, dające klientom gwarancję serwisu na najwyższym poziomie.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa strażaków: Qualiwatt pozwala na zintegrowanie przyszłych zapisów federalnych dotyczących bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych z zapisami w walońskich regulacjach BHP i ppoż. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa strażaków, którzy w przypadku konieczności interwencji musieliby działać na dachu pokrytym panelami fotowoltaicznymi.
  • Program Qualiwatt wejdzie w życie po wyczerpaniu koniecznych procedur konstytucyjnych.

    Artykuł ukazał się w biuletynie Ecolo. Przeł. Jan Szoc.

    Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.