ISSN 2657-9596

Konferencja „Kobiety przeciwko atomowi” w Sejmie RP

Beata Maciejewska
16/06/2011

Zapraszamy na debatę Kobiety przeciwko atomowi, która odbędzie się 18 czerwca (sobota) 2011 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie w godzinach 10:00 – 15:15.

Celem debaty jest, aby w gronie jak najszerszej reprezentacji kobiet – działaczek społecznych, radnych, polityczek, naukowczyń, dziennikarek, działaczek związków zawodowych, przedsiębiorczyń – wymienić wiedzę, informacje, argumenty i dobre praktyki dot. polityki energetycznej, oraz omówić wpływ danego modelu energetyki na jakość życia, spójność społeczną, zdrowie przyszłych pokoleń oraz szanse kobiet na uczestnictwo w realizacji danego modelu. Debata „Kobiety przeciwko atomowi”, na którą mamy przyjemność zaprosić, jest kolejnym działaniem kobiet na rzecz zrównoważonej energetyki w Polsce. Debata odbywa się z inicjatywy Porozumienia Kobiety dla Pomorza przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla, Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim i Zielonego Instytutu. Do udziału przyłączyły się także organizacje z całej Polski: Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja Przestrzenie Dialogu, Grupa Inicjatyw Genderowych, Porozumienie Kobiet Euroregionu, SLD–Frakcja Kobieca, Zielone Wiadomości i Zieloni 2004.

Mamy nadzieję na współtworzenie bardziej zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce, otwartej debaty obywatelskiej na ten temat oraz wpływania na uczciwą i rzetelną informację publiczną.

Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty. Serdecznie zapraszamy!

Aby się zarejestrować, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego TUTAJ do 16 czerwca 2011r. Uczestnicy i uczestniczki otrzymają materiały informacyjne, w tym m.in. wydanie gazety „Zielone Wiadomości” w całości poświęcone energii. W trakcie konferencji zapraszamy także na poczęstunek.

POBIERZ ZAPROSZENIE Z PROGRAMEM.

PROGRAM DEBATY

9.30 Rejestracja

10.00 Otwarcie w imieniu członkiń porozumienia Kobiety dla Pomorza

Beata Maciejewska – członkini Kobiet dla Pomorza, członkini Zarządu Krajowego Zielonych 2004, dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, fundatorka Zielonego Instytutu
prof. Ewa Graczyk – dyrektorka Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego, opiekunka koła naukowego „Gender Studies” na UG, antropolożka kultury, badaczka literatury, eseistka

10.15 Wystąpienia wprowadzające:
Kobiety przeciwko energetyce jądrowej w Europie, czyli jak wygrać zieloną energię – Rebecca Harms, współprzewodnicząca Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim

Aktualna sytuacja energetyki jądrowej w Polsce – Agnieszka Grzybek, koordynatorka programu Demokracja Płci w Fundacji im. H. Bölla, członkini Rady Krajowej Zielonych 2004

10.45 Panel 1: Argumenty społeczne, gospodarcze i ekologiczne oraz działania przeciwko energetyce jądrowej

Prowadzenie: Beata Maciejewska – członkini Kobiet dla Pomorza i Zielonych 2004
Katarzyna Dmochowska – redaktorka Zielonych Wiadomości, konsultantka w dziedzinie ochrony środowiska w firmie doradczej, członkini Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego w Warszawie
prof. Ewa Graczyk – dyrektorka Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego, opiekunka koła naukowego „Gender Studies” na UG, antropolożka kultury, badaczka literatury, eseistka
Jagoda Kłosowska – uczestniczka protestów przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu w latach 80., działaczka społeczna
Mira Stanisławska-Meysztowicz – działaczka ekologiczna, założycielka i prezeska Fundacji Nasza Ziemia

12.00 Przerwa i poczęstunek

12.30 Panel 2: Kobiety, demokracja i polityka antyatomowa: jak działać w polityce i wobec polityki forsowanej przez rząd? Jakie są alternatywy dla energetyki atomowej?

Prowadzenie: Beata Maciejewska – członkini Kobiet dla Pomorza i Zielonych 2004

Rebecca Harms – współprzewodnicząca grupy Zielonych w PE
Elżbieta Jachlewska – członkini Kobiet dla Pomorza, przewodnicząca Partii Kobiet w woj. pomorskim
Ewa Koś – działaczka antyatomowa, członkini Zielonych 2004, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w sejmiku
Katarzyna Piekarska – wiceprzewodnicząca SLD, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, była wiceprezeska Polskiego Czerwonego Krzyża (tbc)
dr Małgorzata Tkacz-Janik – przewodnicząca Zielonych 2004, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego w sejmiku

13.45 Wnioski i podsumowanie

14.00 Przerwa

14.15 Prezentacja filmu pt. Chernobyl Forever, reż. Alain de Halleux, 57’, Francja/Belgia 2011 (w polskiej wersji językowej). Na film zaprasza Green European Foundation.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.