ISSN 2657-9596

Ślad węglowy banków

Kuba Gogolewski
25/03/2021
W dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” wezwała bank do aktualizacji polityki klimatycznej, deklaracji osiągnięcia neutralności swojego portfela inwestycyjnego oraz kredytowego do 2050 roku, określenia celów redukcji emisji finansowanych do 2030 roku i raportowania emisji SCOPE 3. mBank powinien pójść za przykładem Santander Bank Polska, który zaostrzył ostatnio swoją politykę klimatyczną i raportuje emisje gazów cieplarnianych SCOPE 3. Choć przed Santanderem jeszcze dużo pracy, zostawia w tyle klimatycznych maruderów takich, jak mBank.

24 marca 2021 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mBanku, akcjonariusz mniejszościowy Jakub Gogolewski zadał zarządowi szereg pytań dotyczących polityki klimatycznej. Pytał m.in., w jaki sposób mBank zapewnia zgodność swojego portfela kredytowego, a zwłaszcza nowych pożyczek korporacyjnych na cele ogólne oraz wsparcie w emisji obligacji korporacyjnych z celami porozumienia paryskiego? Czy mBank ma ambicje osiągnąć neutralność klimatyczną swojego portfela klimatycznego do 2050 roku?

Pod koniec lutego 2020 mBank udzielił pożyczki jednemu z największych producentów maszyn górniczych na świecie. Czy mBank ma kryteria określające przyznawanie kredytów dla spółek, których dochody zależą w znacznym stopniu od branż wysokoemisyjnych oraz górnictwa węgla kamiennego i brunatnego?

— mBank, po państwowych Pekao S.A., Alior i PKO BP, jest bankiem, który najdalej odstaje od klimatycznych liderów. Wciąż nie zadeklarował osiągnięcia neutralności swojego portfela inwestycyjnego oraz kredytowego do 2050 roku, nie ma określonych celów redukcji emisji finansowanych do 2030 roku i nie raportuje nawet emisji SCOPE 3. Jego polityka umożliwia dalej finansowanie spółek planujących i budujących nowe kopalnie węglowe. Nie ogranicza finansowania obecnych klientów węglowych, których działania nie są zgodne z celami porozumienia paryskiego — komentuje Kuba Gogolewski kampanier finansowy w Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”. —  Ostatnie zobowiązania banku dotyczące klimatu pochodzą z 2019 roku[1]. Czas na aktualizację polityki klimatycznej. mBank powinien pójść w ślady Santandera, którego walne odbyło się dwa dni wcześniej. Choć przed nim też wiele pozostaje do zrobienia, Santander Bank Polska poczynił krok we właściwą stronę.

Santander aktualizuje politykę klimatyczną

Pod koniec lutego 2021 Banco Santander przyjął aktualizację swojej polityki klimatycznej [2]. Bank planuje do 2030 roku w pełni dostosować swój portfel w sektorze energetycznym do wymogów porozumienia paryskiego[3]. Zobowiązanie o zakończeniu związków z górnictwem węgla kamiennego i brunatnego do 2030 ogłosił już w czerwcu 2020 roku prezes Santander Bank Polska.

Aktualizacja polityki Banco Santander nie zamyka jednak drogi Santander Bank Polska do dalszego finansowania spółek węglowych takich jak PGE, Tauron, czy Enea, które wciąż nie podały dat odejścia od węgla zgodnych z celami porozumienia paryskiego oraz celami nowej polityki klimatycznej Banco Santander. Umożliwia też finansowanie i udział w emisji obligacji korporacyjnych spółek, które nie prowadzą obecnie działalności w sektorze węglowym, ale planują lub budują nowe kopalnie węglowe. W Polsce takimi spółkami są między innymi ECI Group planująca budowę kopalni węgla energetycznego na złożu Brzezinka 3 w Myślenicach, czy Nexano Minerals sp. z o.o. budująca kopalnię węgla kamiennego na złożu Heddi 2 na Dolnym Śląsku.
Do końca maja 2021 Santander Bank Polska zobowiązał się natomiast do publikacji aktualizacji polityki środowiskowej zawierającej uszczegółowienie dotyczące praktyki banku związanego z kredytowaniem oraz świadczeniem innych usług finansowych pod względem wpływu na klimat.

Raportowanie śladu węglowego banków

Prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski, odpowiadając na pytania akcjonariusza podczas Walnego Zebrania Akcjonariuszy 22 marca, doprecyzował, że od 2019 roku SBP częściowo raportuje emisje finansowane (SCOPE 3), obejmujące ok. 80% bazy klientów banku i że spadły one o 3% roku do roku w okresie 2018-2019. Do końca czerwca 2021 Santander Bank Polska opublikuje dane za 2020 rok, zaś od 2022 będzie w pełni raportował emisji gazów cieplarnianych klientów banku.
Tymczasem mBank raportuje emisje gazów cieplarnianych tylko dla zasięgów 1 i 2, nie uwzględniając najistotniejszego zakresu 3 (SCOPE 3), który określa poziom emisji finansowanych powstałych w całym łańcuchu wartości.

Objaśnienia:
  1. Polityka mBanku z kwietnia 2019 wyklucza m.in. możliwość finansowania budowy kopalni węgla oraz ograniczała możliwości finansowania energetyki węglowej. Rozszerzeniem tej decyzji było wprowadzenie od 1 listopada 2019 roku Polityki kredytowej dotyczącej branż istotnych z punktu widzenia polityki klimatycznej UE. Polityka ta w jeszcze większym stopniu ograniczyła możliwość finansowania wysokoemisyjnych przedsięwzięć oraz wskazała obszary preferowane do finansowania w banku.
  2. Oznacza to między innymi zakończenie świadczenia usług finansowych klientom z sektora energetycznego, którzy czerpać będą 10% lub więcej przychodów ze spalania węgla energetycznego. Banco Santander planuje także do 2030 roku całkowicie wyeliminować górnictwo węgla kamiennego i brunatnego ze swojego portfela kredytowego oraz inwestycyjnego oraz wszystkich spółek zależnych.
  3. Banco Santander ujawni dalsze szczegółowe informacje na temat mapy drogowej do neutralności klimatycznej w 2050 roku w raporcie Climate Finance, który zostanie opublikowany nieco później w 2021 roku. Do końca września 2022 roku ujawni także cele redukcji w innych istotnych pod względem emisji sektorach, w tym między innymi sektorze wydobycia, transportu i przetwórstwa ropy i gazu.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.