ISSN 2657-9596

Giganci porzucają sektor węglowy 

Kuba Gogolewski
17/03/2021
Największe na świecie towarzystwo reasekuracyjne  Swiss Re, ogłosiło nowe cele klimatyczne. Z punktu widzenia toczących się w Polsce dyskusji o tempie wygaszania górnictwa oraz energetyki węglowej, kluczowy jest plan całkowitej eliminacji węgla energetycznego z reasekuracji obligatoryjnej [1] do 2030 roku w krajach OECD.

Reasekuracja[2] to odstąpienie przez ubezpieczyciela części lub całości ubezpieczonego ryzyka innemu podmiotowi. Inaczej mówiąc, towarzystwa reasekuracyjne ubezpieczają ubezpieczycieli. Jeśli wprowadzą politykę eliminacji węgla, reasekurowane przez nie towarzystwa ubezpieczeniowe tracą możliwość włączania kopalni i elektrowni do swoich umów objętych reasekuracją obligatoryjną.

Kopalnie i elektrownie, których nie ma kto ubezpieczać, same będą musiały ponosić koszty awarii, pożarów oraz wszelkich innych zdarzeń losowych łącznie z kosztami usuwania szkód w środowisku. Dlatego każda wiadomość taka jak ta od Swiss Re powinna cieszyć wszystkich, którym na sercu leżą problemy klimatyczne. Oznacza wzrost kosztów wytwarzania energetyki węglowej, co umożliwia przynajmniej częściową internalizację kosztów zewnętrznych do tej pory przerzucanych na społeczeństwo.

Lindsay Keenan, koordynator europejskiej międzynarodowej Koalicji Insure Our Future, której członkiem jest Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, tak skomentowała rewelacje Swiss Re:

„Z radością przyjmujemy zobowiązanie Swiss Re do pełnego wyeliminowania węgla energetycznego z reasekuracji obligatoryjnej. Wzywamy wszystkich innych reasekuratorów do podjęcia analogicznych kroków. Reasekuracja obligatoryjna to bardzo duża część biznesu reasekuracyjnego, która do tej pory stanowiła furtkę do dalszego ubezpieczania sektora węglowego. Ogłoszona polityka Swiss Re to nowy standard, do którego reszta branży powinna jak najszybciej dorównać”.

Członkowie koalicji Insure Our Future na początku marca napisali do 10 największych światowych towarzystw reasekuracyjnych. Wezwali je do podjęcia działania i wykluczenia węgla energetycznego z reasekuracji obligatoryjnej. Swiss Re, odpowiedziało publikacją nowej polityki, dodając: „dzielimy Waszą troskę o konieczność jak najszybszego wyeliminowania ryzyka reasekuracji węgla, które mogłoby podważyć postęp osiągnięty w obszarach reasekuracji bezpośredniej oraz fakultatywnej”.

Teraz kiedy Swiss Re ogłosił klarowne zobowiązanie, koalicja Insure Our Future wzywa Munich Re, Hannover Re, SCOR, Berkshire Hathaway, Lloyd’s of London, MAPFRE oraz Vienna Insurance Group by szybko poszły w jego ślady.

Kolejne rozstania z brudnym paliwem

Wraz z aktualizacją polityki klimatycznej największego hiszpańskiego towarzystwa ubezpieczeniowego MAPFRE w piątek 12 marca rośnie grono gigantów reasekuracji ogłaszających wygaszenie świadczenia usług dla spółek sektora węglowego.

Kuba Gogolewski, kampanier finansowy Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” komentuje:

„Poprawne wdrożenie polityk Swiss Re oraz MAPFRE oznaczać będzie trzęsienie ziemi dla spółek planujących wydobycie i spalania węgla w Unii Europejskiej po 2030 roku. Wzrośnie także presja na zakończenie ubezpieczania węgla do 2030 przez największe polskie towarzystwo ubezpieczeniowe PZU. Grupa poinformowała niedawno, że zamierza wkrótce przyjąć nową strategię zrównoważonego rozwoju. Jako minimum musi ona zawierać zobowiązania o wycofaniu się z ubezpieczania nowych kopalni węglowych oraz spółek nieposiadających strategii eliminacji wydobycia i spalania węgla do 2030 roku”.

Objaśnienia:
  1. Towarzystwa reasekuracyjne oferują ochronę ubezpieczeniową poprzez dwa rodzaje polis: reasekurację fakultatywną i obligatoryjną. Fakultatywna obejmuje ubezpieczenie lub reasekurację określonego ryzyka, lub zestawu ryzyk na przykład budowę określonej elektrowni. Obligatoryjna obejmuje wszystkie ryzyka określonego typu lub o określonych parametrach np. portfel nieruchomości danego ubezpieczyciela w danym kraju. Do tej pory towarzystwa reasekuracyjne, które odpowiedzialne są za 56% światowego rynku reasekuracji, przyjęły ograniczenia obejmujące reasekurację fakultatywną dla projektów lub spółek z sektora węglowego. Swiss Re jest pierwszym, które ogłosiło eliminację węgla energetycznego z reasekuracji obligatoryjnej.
  2. Więcej informacji o reasekuracji sektora węglowego można znaleźć w publikacji Wyzwania dla reasekuracji sektora węglowego

Źródło: Fundacja Rozwój TAK – Odkrywki NIE

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.