ISSN 2657-9596

Polskie rolniczki na VII Międzynarodowej Konferencji La Via Campesina

17/07/2017

“Żywimy ludzi i budujemy ruch, by zmienić świat” — to hasło przewodnie ponad 600 delegatów z organizacji rolniczych na całym świecie, którzy spotkają się między 16–24 lipca w Kraju Basków na VII międzynarodowej konferencji ruchu La Via Campesina.

Już za parę dni polscy rolnicy po raz pierwszy będą reprezentowani na światowej konferencji ruchu społecznego drobnych rolników i producentów żywności, La Via Campesina. Między 19–23 lipca 2017 w Kraju Basków, w Hiszpanii odbędzie się zjazd ponad 600 reprezentantów oddolnych organizacji i związków rolniczych z całego świata. Dla polskich rolników współpraca z LVC miałaby strategiczne znaczenie w zakresie reprezentacji ich interesów na szczeblu europejskim i globalnym. Polska wraz z Rumunią i Włochami posiada połowę całego potencjału rolniczego Europy, powinna być zatem kluczowym partnerem w wypracowywaniu ponadlokalnej polityki rolnej opartej na niedużych gospodarstwach rolnych, agroekologii oraz na koncepcjach suwerenności żywnościowej i energetycznej. Na obecną chwilę, mimo, że nasz kraj nie posiada reprezentacji w oficjalnych strukturach LVC, Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych EKOLAND zgłosiło chęć swojej akcesji do ruchu . Na konferencję zostały zaproszone rolniczki i aktywistki Edyta Jaroszewska-Nowak (EKOLAND Zachodnio-Pomorski, NSZZiR Solidarność) oraz Joanna Bojczewska (Nyeleni Polska, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy). Delegatki uczestniczyć będą również w światowym Forum Kobiet Rolniczek w przeddzień inauguracji konferencji. Udział w tym globalnym wydarzeniu jest efektem starań podejmowanych z obydwóch stron — przez Europejską Koordynację LVC oraz polskich rolników ekologicznych w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu międzynarodowym, w celu przeciwdziałania monopolizacji produkcji rolnej przez rolnictwo przemysłowe oraz mocniejszego kształtowania polityki rolnej i systemu żywności dostosowanych do potrzeb miejscowej ludności a nie logiki zysku która dominuje globalną gospodarkę, działalność korporacji i interesy rynkowe.

Dlaczego ważne jest uczestnictwo Polski w strukturach i procesach politycznych LVC?

La Via Campesina ( pol. Droga Chłopska) to największy, międzynarodowy ruch, który jednoczy ponad dwieście milionów drobnych i średnich rolników i rolniczek,robotników rolnych, przedstawicieli ludności rdzennych i imigrantów na całym świecie. Ruch powstał w 1993 roku z inicjatywy rolników i lokanych organizacji rolniczych z Ameryki Południowej. Obecnie La Via Campesina zrzesza około 164 organizacji w 73 krajach Afryki, Azji, Europy i obu Ameryk. Uważana jest za jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych światowych ruchów społecznych biorących udział w debatach na temat żywności i rolnictwa. Jej stanowisko jest brane pod uwagę podczas spotkań i negocjacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Światowej Organizacji Handlu (WTO), Światowego Forum Społecznego czy Rady Praw Człowieka ONZ.

La Via Campesina stawia sobie za cel obronę rolnictwa opartego na niedużych gospodarstwach rolnych, prowadzonych w sposób zrównoważony, z poszanowaniem człowieka i przyrody. Przeciwstawia się monopolizowaniu produkcji rolnej przez wielkoobszarowe rolnictwo przemysłowe, które w ocenie ruchu nie jest w stanie odpowiedzieć na współczesne wyzwania bezpieczeństwa żywnościowego, utraty bioróżnorodności, zagrożeń dla zdrowia czy zmian klimatycznych.

Przyłączenie się do ruchu La Via Campesina umożliwia:

  • korzystanie z doświadczeń, wiedzy i wsparcia innych drobnych rolników i organizacji rolniczych z całego świata;
  • uwzględnienie perspektywy lokalnych rolników z danego regionu, w tym przypadku rolników z Polski, w wypracowaniu postulatów silnego i opiniotwórczego ruchu i przedstawienie ich na szczeblu europejskim i globalnym;
  • zrozumienie, że przeciwności z jakimi borykają się lokalni rolnicy i organizacje reprezentujace rolników, mają miejsce na całym świecie i wynikają z dominującego systemu i mechanizmów, którym może zaradzić solidarny sprzeciw w różnych częściach świata.

Międzynarodowa Konferencja La Via Campesina (LVC) odbywa się co cztery lata i są najważniejszym forum decyzyjnym ruchu. Biorą w niej udział reprezentacji oddolnych organizacji członkowskich z całego świata, którzy obierają wspólną strategię oraz przeprowadzają wewnętrzne debaty definiujący kierunek rozwoju globalnego ruchu.

Przez siedem dni w Derio, w Kraju Basków, reprezentanci podzielą się lokalnymi doświadczeniami oraz omówią procesy polityczne na międzynarodowym poziomie, np. Deklarację praw chłopów i chłopek i innych pracowników rolnych — międzynarodowy dokument prawny, który negocjowany jest obecnie przy Radzie Praw Człowieka przy ONZ. Poszczególne regiony LVC zaprezentują również swoje obecne kluczowe działania, np. Europa — walka o nową Wspólną Politykę Rolną i reformę przeciw koncentracji ziemi; w Afryce — walka o suwerenność nasienną; w Ameryce Łacińskiej walka o powszechną reformę rolną i przeciw interesom korporacji; w Azji — kampanie przeciw umowom handlowym (FTAs), GMO i przeciw efektom kryzysu spowodowanego zmianami klimatycznymi.

Konferencja La Via Campesina, 8 czerwca – Zgromadzenie Młodych

Szczególna uwaga będzie dedykowana takim tematom jak: wpływ Umów o Wolnym Handlu (FTAs) na Suwerenność Żywnościową, korporacyjna grabież i patentowanie nasion, kryminalizacja ruchu oraz zdarzające się zabójstwa jego liderów, rozwiązania rolników dla zmian klimatycznych oraz agroekologia jako sposób egzekwowania Suwerenności Żywnościowej na naszych terytoriach. Odbędą się również otwarte wydarzenia publiczne zaplanowane na 19ego lipca w Derio (otwarcie konferencji) i na 23 lipca podczas marszu z Derio do Bilbao.

Podczas gdy, z jednej strony, temat łańcuchów żywnościowych istnieje już w świadomości społecznej, a z drugiej, podporządkowanie lokalnych społeczności, zwłaszcza tych rolniczych, przez globalne interesy wzbiera na intensywności, konferencja będzie miała kluczowe znaczenie w wypracowaniu i wdrażaniu wspólnej strategii Suwerenności Żywnościowej. Spotkanie wzmocni również będącą już w toku pracę członków La Via Campesina nad wdrożeniem Deklaracji Praw Rolników.

Na czym opiera struktura organizacyjna LVC?

La Via Campesina jest ruchem niezależnym od jakichkolwiek politycznych czy ekonomicznych powiązań.

La Via Campesina jest ruchem obywatelskim, który swoją wiarygodność, legalność i żywotność zawdzięcza wszystkim współtworzącym go organizacjom rolniczym o zasięgu lokalnym i narodowym. Ruch charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością kulturową i językową. Struktura La Via Campesina ma charakter zdecentralizowany. Oparta jest na 9 regionach, których współpracę koordynuje Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny i rotacyjnie zmieniającym się miejscu działania międzynarodowego sekretariatu.

Każdy z dziewięciu regionów ma w Komitecie dwoje reprezentantów: jednego mężczyznę i jedną kobietę – wybieranych przez organizacje członkowskie z danego regionu. Międzynarodowy sekretariat ruchu zmienia swą siedzibę co cztery lata, zgodnie z decyzją podejmowaną wspólnie podczas międzynarodowych konferencji. Od 2013 roku międzynarodowy sekretariat znajduje się w Zimbabwe.

Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez konsensus, a najważniejsze – dotyczące polityki i strategii działania – podejmowane są wspólnie podczas międzynarodowych konferencji.

Ten sposób organizacji gwarantuje, że żaden region nie zdominuje działalności La Via Campesina.

Ruch finansowany jest z wpłat członków, prywatnych darowizn, wsparcia finansowego niektórych organizacji pozarządowych oraz ze środków pochodzących od władz lokalnych i państwowych.

Delegatki z Polski

Mgr inż. Edyta Jaroszewska-Nowak — obserwator konferencji

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Doradca rolno-środowiskowy, członek Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i wiceprzewodnicząca wojewódzkich struktur Solidarności RI. Wyróżniona odznaką ” Zasłużony dla rolnictwa”. Współzałożycielka Oddziału Zachodniopomorskiego Ekoland. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału. Od 22 lat prowadzi 12,5-hektarowe ekologiczne gospodarstwo w małej wiosce Kluczkowo w woj. zachodniopomorskim. Aktywnie włącza się w działania na rzecz promocji rolnictwa ekologicznego i Polski Wolnej od GMO.

Joanna Bojczewska — tłumacz, reprezentantka Nyeleni Polska

Po studiach z antropologii społecznej w Londynie, zdobyła doświadczenie łączące uprawę żywności i zakładanie ogrodów społecznościowych w mieście. Jest studentką Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego. Od 2014 roku prowadzi mikro uprawę “Ekopoletko Stryszów” pod Krakowem dostarczając sezonowe warzywa przez lokalne formy sprzedaży (kooperatywa, targ, paczka od rolnika) oraz pierwszy w Małopolsce RWS Ekopoletko Stryszów. Jest współzałożycielką platformy Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska.

Przeczytaj więcej:

Dobre Żniwa

Spotkanie ECVC i EKOLANDU

La Via Campesina (Droga Chłopska)

Nyeleni Polska — Współpraca dla Suwerenności Żywnościowej

Deklaracja Międzynarodowego Forum na rzecz Agroekologii

Międzynarodowy Dzień Walk Chłopskich La Via Campesina

Nie wszystko zielone, co się zieleni – agroekologia a zielona gospodarka i bioekonomia (opracowanie).

źródło: Nyeleni Polska

Jeśli podoba Ci się to, co robimy, prosimy, rozważ możliwość wsparcia Zielonych Wiadomości. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie nadal prowadzić stronę i wydawać papierową wersję naszego pisma.
Jeżeli /chciałabyś/chciałbyś nam pomóc, kliknij tutaj: Chcę wesprzeć Zielone Wiadomości.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading