ISSN 2657-9596

Konsultacje społeczne? Min. Szyszko wie lepiej!

12/08/2017

1 sierpnia 2017 r.  pełniący funkcję Ministra Środowiska Jan Szyszko podpisał rozporządzenia zmieniające cztery rozporządzenia łowieckie.

Treść ostatecznych rozporządzeń jest co do meritum identyczna z ich projektami (drobne różnice dotyczą spraw formalnych). Rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 3 sierpnia (dostępne na: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017), wchodząc w życie od dnia następnego po dniu publikacji.

Szakal złocisty, dotychczas stwierdzono w Polsce siedmiokrotnie, stał się więc gatunkiem łownym, a polowania na niego mają się rozpocząć od marca 2019 r. Wprowadzono regulacje, które mają ułatwić tępienie dzików – w tym zupełne zniesienie okresu ochronnego oraz zasadę, że wykonanego odstrzału sanitarnego nie uwzględnia się jako ubytku w planowaniu łowieckim populacji.

Wniesione uwagi z konsultacji społecznych (także uwagi Klubu Przyrodników) zamieszczono w odpowiednich katalogach Rządowego Procesu Legislacyjnego https://legislacja.rcl.gov.pl.  Zestawiano je jednak dopiero…3 lipca, a z dat wpływu wynika, że minister z podpisaniem rozporządzenia nie poczekał nawet na wpłynięcie uwag z konsultacji, o które sam się zwrócił.

Źródło: Klub Przyrodników

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.