ISSN 2657-9596

Minister Środowiska chce przywrócić polowania na łosie

29 sierpnia 2017

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302252 zamieszczono projekt kolejnego rozporządzenia o zmianie rozporządzenia o okresach polowań na zwierzęta łowne.

Projekt przywraca okres polowań na łosie, w województwach: lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, oraz na wschód od linii Wisły w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Na byki łosi można będzie polować od 1 września do 30 listopada, a na klępy i łoszaki – od 1 października do 31 grudnia. Tym samym, przywrócone mają być w Polsce polowania na łosie, dotychczas teoretycznie zaliczane do zwierząt łownych, ale objęte całorocznym okresem ochronnym.
Na konsultacje publiczne Minister Środowiska dał (jak zwykle ostatnio) 5 dni, uzasadniając wyjątkową pilność sprawy potrzebą przywrócenia polowań na łosie jeszcze w tym roku.
Jako uzasadnienie polowań na łosie, oprócz typowych argumentów o odbudowie i stabilizacji populacji, rosnących szkodach w uprawach rolnych i w lasach i wzrastającej liczbie wypadków drogowych z udziałem zwierząt i wnoszonych roszczeniach względem Skarbu Państwa, pojawił się nowy argument – odstrzał ma być niezbędny do monitorowania ewentualnego pojawienia się w Polsce potencjalnie śmiertelnej choroby jeleniowatych, tzw. CWD, odnotowanej dotąd w Norwegii.
Źródło: Klub Przyrodników

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.