ISSN 2657-9596

Polska nie wypełniła zobowiązań wynikających z dyrektywy wodnej

11/07/2016

30 czerwca  Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że polski rząd nie dokonał pełnego i prawidłowego wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Komisja Europejska złożyła skargę    do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w 2014 roku, zarzucając polskiemu rządowi niepełne i nieprawidłowe wdrożenie przepisów  Ramowej Dyrektywy Wodnej .

Trybunał uznał za zasadne wszystkie stawiane przez Komisję zarzuty, m.in. brak prawidłowej kontroli stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych, oraz monitoringu obszarów chronionych w aspektach wodnych.

Komisja Europejska po raz pierwszy wezwała Polskę do usunięcia uchybień w wywiązywaniu  się z zobowiązań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej w 2008 roku.

 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.