ISSN 2657-9596

Jakość powietrza w Europie – 2020

24/11/2020
Dziś ukazał się raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt. „Jakość powietrza w Europie – 2020”, który prezentuje alarmujące dane dotyczące wzrostu ilości zgonów w Polsce wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. Dane w raporcie dotyczą 2018 roku.

Raport potwierdza, że w Polsce w ciągu dwóch lat (2018 vs. 2016) mamy do czynienia ze wzrostem liczby zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza.

Zgony w Polsce w 2018 r.:

· z powodu PM2.5 – 46 300 (o 3200 osób więcej niż w 2016 r.)

· z powodu NO2 – 1900 (o 400 osób więcej niż w 2016 r.)

· z powodu O3 – 1500 (o 400 osób więcej niż w 2016 r.)

Tymczasem w Europie statystyki dotyczące przedwczesnych zgonów poprawiają się:

· zgony spowodowane PM2.5 – spadek o 13 proc. w latach 2009-2018 w Europie

· zgony spowodowane NO2 – spadek o 54 proc. w latach 2009-2018 w Europie.

Autorzy raportu szacują, że w 2018 r. w całej Europie (nie tylko UE) w wyniku zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 zmarło przedwcześnie 417 tys. osób.

Pomimo zauważalnej poprawy jakości powietrza w ostatnich latach w skali całej Europy, według opublikowanego dziś raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), zatytułowanego „Jakość powietrza w Europie – 2020”, Polska wciąż znajduje się w gronie krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej – mówi Agnieszka Warso-Buchanan, radca prawna, kierująca programem Czyste powietrze w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Europejskie normy stężeń dla pyłu PM2.5, który ma szczególnie negatywny wpływ na najsłabszych, w tym dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby ze schorzeniami układu krążenia, zostały przekroczone w sześciu krajach, w tym niestety w Polsce. Oprócz naszego kraju są to: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Włochy i Rumunia – dodaje.

Dane są alarmujące. Autorzy raportu szacują, że w 2018 r. w całej Europie (nie tylko UE) w wyniku zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 zmarło przedwcześnie 417 tys. osób, w Polsce jest to nadal ponad 46 tys.! A przecież normy stężeń obowiązujące w Unii Europejskiej są dwukrotnie wyższe, niż te rekomendowane prze Światową Organizację Zdrowia (WHO) – zauważa Agnieszka Warso-Buchanan z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Wiemy, że skutecznym środkiem znacząco zmniejszającym emisje pyłów PM2.5 są ograniczenia związane ze spalaniem paliw stałych, w tym przede wszystkim węgla w indywidualnych instalacjach. Niestety, działania władz krajowych oraz wojewódzkich odpowiedzialnych za prowadzenie polityki w tym zakresie są znacząco spóźnione, nieefektywnie i nieskoordynowane – dodaje prawniczka.

Link do raportu: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report

Link do zakładki na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2018:
https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2020-country-fact-sheets/poland

Fot. MAVERICK PHOTO AGENCY


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.