ISSN 2657-9596

Kto chce czystego powietrza?

Patryk Białas
19/12/2016

Młoda katowicka publiczność dyskutowała o tym, czy w Polsce powinno się zakazać palenia węglem. Wygrali zwolennicy propozycji.

Czy młodzi licealiści są gotowi, by rozmawiać o czystym powietrzu? Jak najbardziej, co dowiedli 12 grudnia, biorąc udział w dyskusji zorganizowanej przez Fundację Napraw Sobie Miasto i Katowicki Alarm Smogowy w ramach programu „Nasze Powietrze”.

Czy liczny udział licealistów w debacie oksfordzkiej dowodzi, że licealistom sprawa czystego powietrza nie jest dziś obca? Zdecydowanie tak, co pokazuje frekwencja – 130 osób biorących udział w wydarzeniu.

Powiem więcej: to młodzież postawiła tak kontrowersyjną tezę i to młodzież wybrała tę formę pojedynku. Bitwa na argumenty była zacięta.

Debata oksfordzka nadała dyskusji określoną formę. Zabronione było obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Debatowali przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy.

Zadaniem debatujących była dyskusja nad tezą „W Polsce powinno się zakazać palenia węglem”. Dwa licea ogólnokształcące reprezentowały 4-osobowe drużyny. Role zostały wylosowane na chwilę przed debatą.

Drużyna z Mickiewicza reprezentowała przeciwników tezy, której obrońcami została ekipa z Kopernika. Nad przebiegiem czuwał marszałek Marek Józefiak, mogący liczyć na pomoc sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi.

Debacie, w charakterze ekspertów, przysłuchiwali się: Jarosław Makowski – radny Sejmiku Śląskiego, dr Stanisław Grygierczyk z Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum oraz piszący te słowa Patryk Białas, organizator kampanii #czystepowietrze w Katowicach.

Jakże wiele od tej młodzieży mogliby nauczyć się polscy parlamentarzyści!

Wydawało się nam (i mieliśmy rację), że debata oksfordzka będzie doskonałym sposobem zachęcenia młodych do podejmowania działań dla czystego powietrza oraz zwrócenia uwagi na fakt, że smog zabija.

Powodów do dyskusji jest mnóstwo.

Według Europejskiej Agencji Środowiska ponad 48 tys. Polaków umiera przedwcześnie na skutek smogu. Z powodu smogu żyjemy krócej o 9 miesięcy. Katowiczanie oddychając smogiem, wdychają zanieczyszczenia równoważne wypaleniu ponad 2,5 tys. papierosów rocznie – 7 papierosów dziennie.

Smog to nie jest postać z bajki. Atakuje nasz mózg, serce i płuca. Liczne badania potwierdzają większą umieralność związaną z chorobami układu krążenia i układu oddechowego, m.in. chorobą niedokrwienną serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, astmą i rakiem płuc.

Powoduje udary mózgu, zwiększa ryzyko choroby Alzheimera, niewydolność serca, zakrzepicę żył. Prowadzi także do przedwczesnego starzenia się układu nerwowego, a w konsekwencji do przyspieszenia i nasilenia procesu upośledzenia zdolności poznawczych u osób starszych.

Teza debaty od początku budziła emocje. W centrum Górnego Śląska, dotkniętego skutkami zaniedbań w sektorze górnictwa, pokolenie wnuków i prawnuków górników zastanawiało się przecież nad zakazem palenia w Polsce węglem.

Pojawiały się argumenty za tym, że zakaz palenia węglem należy wprowadzić na szczeblu centralnym. Inni przywoływali bardzo istotny problem, jakim jest ubóstwo energetyczne. Ważny głos odwołał się do poważnych braków w programie kształcenia młodych na temat ochrony środowiska.

Walka ze smogiem z cała pewnością wymaga czasu, ale młodzież chce, żeby miała ona miejsce. Żeby nadeszły zmiany. Nie brakowało również głosów wskazujących, że transport lotniczy oraz hodowla zwierząt również zanieczyszczają powietrze.

Publiczności przypadły do serca argumenty przeciwników tezy. Eksperci lepiej ocenili drużynę broniącą jej. Wygrali lepsi.

Z Katowic popłynął jasny komunikat: licealiści chcą zakazu palenia w Polsce węglem. Mam graniczące z pewnością poczucie, że rewolucja energetyczna w Polsce nie wymaga już więcej ofiar.

Śląsk ma potencjał do tego, aby dalej być gospodarczym centrum Polski. Według młodych powinna to być gospodarka niskoemisyjna. Czyste powietrze w Polsce jest możliwe.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading