ISSN 2657-9596

Nasz patronat: „Przekraczanie granic” – Zielony Letni Uniwersytet 2018

01/07/2018
W dniach 12. do 15. lipca 2018 r. w Janowie Podlaskim odbędzie się czwarty już Zielony Letni Uniwersytet, nad którym patronat objęła redakcja „Zielonych Wiadomości”.

Tytuł tegorocznego ZUL to PRZEKRACZANIE GRANIC, zwrot o wielu znaczeniach i implikacjach, wspomaganych przez fakt, że ZLU będzie odbywać się w pobliżu granicy z Białorusią i Ukrainą, w regionie mieszania się wielu kultur, dialektów, języków i religii.

Będziemy „przekraczać granice” budując koalicję polsko-ukraińsko-białoruską przeciwko planowanej drodze wodnej E40 z Odessy do Gdańska, a także polsko-czesko-niemiecką koalicję przeciwko podobnemu projektowi E30 zagrażającemu Odrze.

Tytuł ten ma również znaczenie w kontekście dzików i wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), jako że ma powstać 1200 km ogrodzenie wzdłuż wschodniej granicy Polski w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, zaledwie kilka kilometrów od miejsca ZLU. Ale czy można narzucić granice dzikim zwierzętom? Obecnie rzeka Bug pełni rolę naturalnej granicy, ale przecież zwierzęta nie mają nic wspólnego z politycznym aspektem granic czy narodowości.

Kolejnym kontekstem, do którego odnosi się tytuł, jest kontekst geopolityczny: relacje między Unią Europejską, której częścią jest Polska, a Ukrainą i Rosją. Te relacje, dzięki zewnętrznym naciskom ze strony Władimira Putina i Donalda Trumpa, jak i wewnętrznym ze strony polskich polityków, wydają się prowadzić do drugiej zimnej wojny.

„Przekraczanie granic” odnosi się również do zmian klimatycznych, które są problemem przekraczającym wszelkie granice, podobnie jak problem zanieczyszczonego powietrza. Ponadto odnosi się do globalizacji, która doprowadziła do szybkiej ekspansji wielonarodowych korporacji i ich ponadnarodowej władzy i wpływu, de facto nie uznających żadnych granic.

Granice wpływają również na naszą żywność i sposoby jej wytwarzania oraz na konsekwencje wynikające z tych sposobów produkcji i reguł międzynarodowego handlu dla gospodarstw rodzinnych, środowiska i przyszłych pokoleń.

Jako Zieloni staramy się także przekraczać „granice” narzucone przez dominującą rzeczywistość naszych miast. Wraz z ruchami miejskimi zrzeszonymi w Kongresie Ruchów Miejskich działamy na rzecz przekształcenia miast w przestrzenie zakorzenione w idei Commons – miejsc, które służą swoim mieszkańcom i wspierają wspólnotowe, zorientowane na społeczność mechanizmy podejmowania decyzji, a tym samym tworzenie bardziej otwartych i tolerancyjnych miast, w których między innymi kobiety mają równy głos.

Krótko mówiąc, zielona polityka burzy wiele konwencjonalnych idei i wizji świata i wiele różnych granic. Nasz Zielony Letni Uniwersytet ma na celu pokazanie i wzmocnienie nowych, przekraczających granice wizji.

Program ZLU, oprócz debaty otwierającej na temat przyszłości Europy w kontekście zmieniającej się geopolityki i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, ogniskuje się wokół kilku głównych tematów:

– Zmian klimatu i przygotowania do szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach;

– Zielonych wizji rolnictwa, żywienia, rozwoju obszarów wiejskich i Wspólnej Polityki Rolnej;

– Zielonych wizji samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów regionalnych i miejskich oraz z przekształceniami miast zgodnymi z ideałami ruchów miejskich;

– Rzeczy Zielony Letni Uniwersytet w ramach współpracy z Koalicją Ratujmy Rzeki

Oprócz kilku warsztatów, okrągłych stołów i debat ekspertów, odbędą się również dyskusje na temat walki z zanieczyszczeniem powietrza, miast równych szans, przeciwdziałaniu korupcji oraz roli sztuki i artystów w aktywizmie obywatelskim i politycznej transformacji Polski i Europy.

W Janowie Podlaskim otwieramy się także na lokalną społeczność i lokalnych działaczy, aby usłyszeć od nich o ich marzeniach i osiągnięciach oraz dostarczyć im informacji o nowym zielonym transgranicznym projekcie.

Kiedy: 12-15 lipca 2018 r.

Gdzie: Pensjonat „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaski (adres: Kolonia 28, 21-505 Janów Podlaski)

www.zaborek.com.pl

*** SZCZEGÓŁOWY PROGRAM (pobierz załącznik)

Źródło: Fundacja Strefa Zieleni – www.strefazieleni.org


Zielony Letni Uniwersytet «Przekraczanie granic» jest organizowany przez Green European Foundation przy wsparciu Fundacji Strefa Zieleni, z finansowym wsparciem Parlamentu Europejskiego.

Seminarium „Zielona wizja rolnictwa, żywienia i rozwoju obszarów wiejskich” oraz warsztat „W kierunku COP24” organizowane są we współpracy i przy finansowym wsparciu Fundacji Heinricha Boella w Warszawie.

Debata na temat transformacji miast w kierunku Dóbr Wspólnych jest organizowana w ramach międzynarodowego projektu „Tworzenie społeczeństw społeczno-ekologicznych poprzez transformację miejskich Dóbr Wspólnych” przez Zieloną Fundację Europejską przy wsparciu Fundacji Strefa Zieleni, przy finansowym wsparciu Parlamentu Europejskiego.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading