ISSN 2657-9596

Władze NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oficjalnie przeciw CETA

6 października 2016

Władze NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jednoznacznie sprzeciwiły się umowie CETA. Związek przyjął i wysłał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uchwałę, w której napisano: Prezydium RK NSZZ RI „Solidarność” wyraża swój sprzeciw wobec ewentualnego podpisania i ratyfikacji przez Polskę kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy UE a Kanadą (CETA). Podpisanie ww. umowy stanowi realne zagrożenie dla żywotności polskich gospodarstw rodzinnych i polskiego rolnictwa oraz wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa.”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” to jeden z najstarszych związków rolniczych w Polsce, założony w 1981 r. Liczy 100 tys. członków i posiada swoje oddziały niemal w całej Polsce.

Przypominamy, że wcześniej również Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, będącej krajowym reprezentantem wszystkich rolników, stwierdził w swoim oświadczeniu, że „CETA spowoduje zniszczenie rolnictwa w Polsce i w Europie, a co za tym idzie ogromne negatywne skutki ekonomiczne dla Polski.”

Rolnictwo stanowi bardzo ważny segment polskiej gospodarki i krajowego rynku pracy, znajdują w nim zatrudnienie ponad cztery miliony ludzi.

Informacja dostępna na stronie NSZZ RI „Solidarność”

http://www.solidarnoscri.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2022:uchwaa-prezydium-rady-krajowej-nszz-ri-qsolidarnoq-w-sprawie-umowy-ceta 

źródło: Instytut Globalnej Odpowiedzialności – informacja dla prasy, Warszawa, 05 października 2016

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.