ISSN 2657-9596

Władze NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” oficjalnie przeciw CETA

06/10/2016

Władze NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” jednoznacznie sprzeciwiły się umowie CETA. Związek przyjął i wysłał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uchwałę, w której napisano: Prezydium RK NSZZ RI „Solidarność” wyraża swój sprzeciw wobec ewentualnego podpisania i ratyfikacji przez Polskę kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej pomiędzy UE a Kanadą (CETA). Podpisanie ww. umowy stanowi realne zagrożenie dla żywotności polskich gospodarstw rodzinnych i polskiego rolnictwa oraz wpłynie niekorzystnie na bezpieczeństwo żywnościowe społeczeństwa.”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” to jeden z najstarszych związków rolniczych w Polsce, założony w 1981 r. Liczy 100 tys. członków i posiada swoje oddziały niemal w całej Polsce.

Przypominamy, że wcześniej również Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, będącej krajowym reprezentantem wszystkich rolników, stwierdził w swoim oświadczeniu, że „CETA spowoduje zniszczenie rolnictwa w Polsce i w Europie, a co za tym idzie ogromne negatywne skutki ekonomiczne dla Polski.”

Rolnictwo stanowi bardzo ważny segment polskiej gospodarki i krajowego rynku pracy, znajdują w nim zatrudnienie ponad cztery miliony ludzi.

Informacja dostępna na stronie NSZZ RI „Solidarność”

http://www.solidarnoscri.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2022:uchwaa-prezydium-rady-krajowej-nszz-ri-qsolidarnoq-w-sprawie-umowy-ceta 

źródło: Instytut Globalnej Odpowiedzialności – informacja dla prasy, Warszawa, 05 października 2016

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading