ISSN 2657-9596

ClientEarth otrzymało nagrodę “Innowacyjnego prawnika” od redakcji Financial Times

07/10/2016

Za „szczególne osiągnięcia” został nagrodzony James Thornton, dyrektor generalny i założyciel organizacji. Cała organizacja otrzymała zaś znaczące wyróżnienie za innowacyjność – tytuł “New Model Legal Business” (Nowy Model Działalności Prawnej). Prestiżowe nagrody zostały nadane podczas oficjalnej gali w środę 5 października.

Co roku Financial Times w ramach programu “Innowacyjni prawnicy” wybiera osobę, która miała “nadzwyczajny wkład” w rozwój prawa i zawodu prawnika. W swoim przemówieniu James przyznał, że nigdy nie sądził, że biorąc pod uwagę ścieżkę jego kariery – od zawziętego prawnika procesowego do sojusznika środowiska, kiedykolwiek zdobędzie takie wyróżnienie. Dodał, że jest to niezwykle pouczające i ekscytujące.

Wyróżnienia zostały przyznane w czasie, gdy ClientEarth rozpoczęło szereg spraw sądowych, których celem jest zmuszenie rządów państw i władz miast w różnych częściach Europy do skutecznej walki z zanieczyszczeniem powietrza, które przekracza prawnie przyjęte normy. ClientEarth wykorzystuje także pionierskie strategie prawne, żeby wpłynąć na sektor finansów oraz firmy wydobywcze i energetyczne, aby uwzględniały ryzyko klimatyczne w swoich strategiach biznesowych i inwestycyjnych. ClientEarth apeluje także o większą transparentność w zakresie wpływu biznesu na zagrożenia klimatyczne.

– To niezwykły zaszczyt – podkreślił Thornton po ceremonii wręczenia nagrody. – Jestem amerykańskim prawnikiem procesowym mieszkającym w Londynie, który otrzymuje nagrodę za innowacyjną działalność w Europie. ClientEarth to nowatorska organizacja, która dalej będzie przekraczać granice, wykorzystując prawo, aby chronić środowisko, ludzi i naszą planetę – dodał.

Michael Skapinker, zastępca redaktora w Financial Times, stwierdził, że „założenie i dziewięcioletni rozwój ClientEarth spełnia wszelkie nasze kryteria autentycznej prawniczej innowacyjności”.

James założył ClientEarth – pierwszą w Europie prawniczą organizację środowiskową – w 2007 r. Organizacja działa w wielu państwach świata i ma biura w Londynie, Brukseli, Warszawie i Nowym Jorku. Warszawski oddział działa jako odrębna Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. ClientEarth wykorzystuje narzędzia prawne, rzecznictwo oraz naukę, aby podjąć próbę rozwiązania największych wyzwań współczesnego świata – utraty bioróżnorodności, zmian klimatu oraz wykorzystywanie toksycznych substancji.

Thornton został w tym roku umieszczony na liście 1000 najbardziej wpływowych londyńczyków, a sama organizacja została nagrodzona brytyjską nagrodą Sustainable City Awards (Nagroda Zrównoważonych Miast) za działalność prawniczą w zakresie zanieczyszczeń i eksponowania ryzyka, które zmiany klimatu niosą dla świata biznesu.Thornton został także nazwany „Liderem Roku”, a ClientEarth „Organizacją Pozarządową Roku” na Business Green Awards w 2016 r.

Wśród najbardziej precedensowych spraw prowadzonych przez CE jest zwycięstwo z z rządem brytyjskim przed Sądem Najwyższym w sprawie o jakość powietrza. Niedawno zaś ClientEarth rozpoczęło postępowania sądowe w Brnie, Pradze i Brukseli, a przed sądem w Dusseldorfie rozpoznawane będzie 10 spraw dotyczących niedawnego zakazu korzystania z samochodów dieslowych na najbardziej zanieczyszczonych ulicach miasta.

Źródło: Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.