ISSN 2657-9596

Tysiąc listów studentów za enerią słoneczną

16 maja 2016

Studenci Technologii Energii Odnawialnych ze Szkoły Głównej Handlowej wysłali tysiąc listów do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Krytykują w nich opór przed nastawieniem gospodarki na energię odnawialną oraz proponują swoje rozwiązania w tej kwestii.

W ich opinii państwo powinno rozszerzyć definicję prosumenta także na prywatne firmy, samorządy czy Kościoły. Dodatkowo chcą, by państwo ustaliło gwarantowane taryfy sprzedaży energii firmom energetycznym, wspierało OZE w długim okresie oraz by zwolniono prosumentów z opłat za wyprodukowaną energię.

Studentów popiera profesor Andrzej Chochowski, założyciel kierunku.

Listy dotyczą wyłącznie energetyki słonecznej.

Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.