ISSN 2657-9596

Tysiąc listów studentów za enerią słoneczną

16/05/2016

Studenci Technologii Energii Odnawialnych ze Szkoły Głównej Handlowej wysłali tysiąc listów do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Krytykują w nich opór przed nastawieniem gospodarki na energię odnawialną oraz proponują swoje rozwiązania w tej kwestii.

W ich opinii państwo powinno rozszerzyć definicję prosumenta także na prywatne firmy, samorządy czy Kościoły. Dodatkowo chcą, by państwo ustaliło gwarantowane taryfy sprzedaży energii firmom energetycznym, wspierało OZE w długim okresie oraz by zwolniono prosumentów z opłat za wyprodukowaną energię.

Studentów popiera profesor Andrzej Chochowski, założyciel kierunku.

Listy dotyczą wyłącznie energetyki słonecznej.

Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading