ISSN 2657-9596

Prosumenci w niepewności

23 grudnia 2015

Późnym wieczorem 21. grudnia na komisji sejmowej ds. energii została przegłosowana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii autorstwa PIS, przesuwająca o 6 miesięcy czyli do 1. lipca 2016 roku wejście w życie nowego systemu aukcyjnego dla OZE, ale także systemu wsparcia dla mikro-instalacji poprzez gwarantowane na 15 lat i korzystne co do wysokości taryfy skupu nadwyżek produkowanej energii. Dotyczy to bardzo małych instalacji do 3 kW i 3-10 kW, czyli de fakto tzw. prosumentów – produkujących energię przede wszystkim na własne potrzeby.

O ile można zrozumieć konieczność odroczenia systemu aukcyjnego ze względu na nieprzygotowanie przez poprzedni rząd koniecznych licznych aktów wykonawczych, o tyle niezrozumiałe i społecznie szkodliwe wydaje się odroczenie taryf gwarantowanych dla prosumentów.

Nowelizacja ma być głosowana jeszcze przed końcem roku. Na uwagę zasługuje jej ekspercka analiza przez Instytut Energii Odnawialnych: http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1060-taryfy-stae-fit-musz-wej-w-ycie-od-nowego-roku-.html

Dodała: Ewa Sufin-Jacquemart

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.