ISSN 2657-9596

Prosumenci w niepewności

23/12/2015

Późnym wieczorem 21. grudnia na komisji sejmowej ds. energii została przegłosowana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii autorstwa PIS, przesuwająca o 6 miesięcy czyli do 1. lipca 2016 roku wejście w życie nowego systemu aukcyjnego dla OZE, ale także systemu wsparcia dla mikro-instalacji poprzez gwarantowane na 15 lat i korzystne co do wysokości taryfy skupu nadwyżek produkowanej energii. Dotyczy to bardzo małych instalacji do 3 kW i 3-10 kW, czyli de fakto tzw. prosumentów – produkujących energię przede wszystkim na własne potrzeby.

O ile można zrozumieć konieczność odroczenia systemu aukcyjnego ze względu na nieprzygotowanie przez poprzedni rząd koniecznych licznych aktów wykonawczych, o tyle niezrozumiałe i społecznie szkodliwe wydaje się odroczenie taryf gwarantowanych dla prosumentów.

Nowelizacja ma być głosowana jeszcze przed końcem roku. Na uwagę zasługuje jej ekspercka analiza przez Instytut Energii Odnawialnych: http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/1060-taryfy-stae-fit-musz-wej-w-ycie-od-nowego-roku-.html

Dodała: Ewa Sufin-Jacquemart

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading