ISSN 2657-9596

Polski wynalazek pomoże w walce z psuciem się żywności

04/04/2016

W Instytucie Chemii Przemysłowej opracowano materiał, który dodany do opakowań, działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie, czyli uniemożliwia namnażanie się drobnoustrojów.

Materiał wykorzystuje nanocząsteczki srebra i miedzi, które przylegają do opakowania, ale nie mieszają się z żywnością. Dzięki temu można bez szkody dla produktu transportować go wiele kilometrów, na przykład na inny kontytnent. Bakteriobójczą folią są już zainteresowane liczne firmy produkujące opakowania do żywności i samą żywność.

Nanocząsteczki miedzi i srebra wykorzystuje się już na świecie, na przykład w konserwacji dzieł sztuki. Spryskuje się nimi obrazy, by zatrzymać procesy gnilne i rozwój grzybów. Po raz pierwszy jednak opracowano technologię, którą można używać w produkcji i konserwacji żywności.

Instytut Chemii Przemysłowej został założony przez Ignacego Mościckiego we Lwowie w 1922 r. Od 1926 r. jego siedziba znajduje się w Warszawie. Jego obecną dyrektorką jest dr hab. inż. Regina Jeziórska.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.