ISSN 2657-9596

Komisja Europejska upomina się o polską przyrodę

26 lipca 2019
Komisja Europejska przeszła do kolejnego kroku procedury prawnej i wystosowała do Polski tzw. Uzasadnioną Opinię, zarzucającą naruszenie prawa UE przez polskie prawo dotyczące gospodarki leśnej i urządzania lasu.

Pierwsze zarzucane naruszenie polega na braku możliwości kontroli sądowej zatwierdzanych planów urządzenia, skutkującej brakiem narzędzia kontrolującego ich zgodność z wymaganiami prawa środowiskowego. Drugie naruszenie polega na wyłączeniu wobec gospodarki leśnej wymogów ochrony gatunkowej przez art. 14b ustawy o lasach (uznający że przestrzeganie określonych przez ministra tzw. wymagań dobrych praktyk w gospodarce leśnej  zapewnia ochronę gatunków i zwalnia z konieczności przestrzegania innych przepisów).  Postępowanie w tej sprawie Komisja rozpoczęła rok temu; Polska obiecała wówczas dokonać odpowiednich zmian w prawie, ale tego nie zrobiła.

Komisja wszczęła również formalne postępowanie przeciwko Polsce o niewystarczające wyznaczenie sieci obszarów Natura 2000, wystosowując w tej sprawie Formalne Ostrzeżenie. W zakresie wyznaczenia sieci Natura 2000 Polska od 2009 r. spoczęła na laurach, mimo że dla kilkunastu gatunków i typów siedlisk wciąż brakuje obszarów.

Ponadto, Komisja skierowała do Polski Formalne Ostrzeżenie w sprawie zbyt powolnego wykonywania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE C‑336/16 z 22lutego 2018 r. dotyczącego ochrony przed smogiem. Komisja uważa, że podejmowane przez Polskę działania są niewystarczające, nieskoordynowane i zbyt powolne. Jeżeli odpowiedź Polski udzielona w ciągu dwóch miesięcy będzie niesatysfakcjonująca, Komisja zawnioskuje do Trybunału o nałożenie na Polskę kar finansowych (mają one postać sumy jednorazowej oraz kary dziennej za każdy dzień aż do usunięcia naruszenia).

Pakiet spraw naruszeniowych załatwionych 25. 07. 2019 r.  przez Komisję  był ostatnim przygotowanym przez odchodzącą komisję Junckera (zwykle jednak zmiana Komisji nie wpływa znacząco na toczące się sprawy) i był stosunkowo szeroki.  Komisja podjęła m. in. formalne działania kwestionujące:

– niewystarczającą sieć Natura 2000 także w Portugalii, Słowacji i Rumunii;

– zastosowanie kleju i sieci jako narzędzi polowania na ptaki we Francji;

– zbyt późny termin zakończenia okresu polowań na gęsi we Francji, zachodzący już na początek migracji na tereny lęgowe;

– niewystarczającą ochronę turkawki i jej siedlisk we Francji i Hiszpanii;

– pogarszający się stan ochrony górskich i niżowych łąk świeżych w Niemczech i w Słowenii, niewystarczający monitoring i działania zapobiegające temu stanowi rzeczy;

– brak odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko wobec wydobycia torfu w Irlandii;

– brak odpowiedniego planowania i wdrożenia ochrony obszarów Natura 2000 wyznaczonych w Grecji (pozew do TSUE!)

– niewystarczające procedury ocen oddziaływania na środowisko i ich ewentualnej kontroli sądowej w Austrii, Estonii, na Malcie i na Węgrzech;

– brak drożności dla ryb francuskich zapór na Renie powyżej Strassbourga i zbyt powolny postęp w rozwiązywaniu problemu;

– niewystarczające działania Niemiec zapobiegające zanieczyszczaniu wód przez azotany pochodzenia rolniczego;

– niewystarczające oczyszczanie ścieków komunalnych w Szwecji;

Typowe postępowanie naruszeniowe prowadzone przez KE (wszczynane dopiero po dłuższym czasie nieformalnych rozmów i korespondencji, które w 90% przypadków załatwiają sprawę bez postępowania) ma dwa etapy oficjalnej korespondencji, tzw. Formalne Ostrzeżenie i Uzasadnioną Opinię, na każdym etapie zainteresowane państwo ma wyznaczony termin odpowiedzi na te listy – jeśli nie doprowadzą one do rozwiązania problemu, Komisja kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE, który ocenia czy doszło do naruszenia. Jeśli wnioskowane przez Komisję i stwierdzone wyrokiem TSUE naruszenie nie zostanie usunięte, Komisja w uproszczonej procedurze (tylko jedno Formalne Ostrzeżenie)  wnioskuje o kary finansowe, a Trybunał je nakłada.
Wiadomości Klub Przyrodników

Kamila Drzewicka, radca prawny Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi:

„W chwili, gdy półtora roku temu Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska złamała prawo dotyczące przekroczeń pyłu PM10, podkreślaliśmy, że to ostatni moment, by podjąć skuteczne działania. Mówiliśmy, że jedyny sposób na wyeliminowanie smogu w Polsce to natychmiastowe wyłączenie paliw stałych z ciepłownictwa indywidualnego”.

„Minęło kilkanaście miesięcy i nie widać efektów. Mamy dalszą grę pozorów. Rządowy program Czyste Powietrze nie działa. Zamiast odchodzenia od spalania paliw stałych promuje się nieekologiczne i nieskuteczne rozwiązania, jak wymiana pieców opalanych węglem na inne piece opalane węglem”.

„Tak więc teraz Polsce grożą wysokie kary, a Polacy dalej będą płacić swoim zdrowiem. Dwa miesiące to za mało, by naprawić złą sytuację”.

Raport Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2014 r. mówi, że Polsce za naruszenia norm jakości powietrza grożą nawet 4 mld zł kary.

———

Komunikat prasowy Komisji:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/PL/INF_19_4251 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.