ISSN 2657-9596

Lodowiec Denmana bardziej wrażliwy na globalne ocieplenie niż sądzono

29/03/2020

Lodowiec Denmana utrzymuje tyle lodu, co połowa Antarktydy Zachodniej, a jego całkowite stopienie spowodowałoby wzrost poziomu oceanów o 1,5 m. Do niedawna naukowcy uważali, że Antarktyda Wschodnia jest dużo bardziej odporna na ocieplenie klimatu i taki scenariusz w najbliższej przyszłości nam nie grozi. Nowe światło na tę sprawę rzucają jednak wspierane przez NASA badania w ramach projektu BedMachine Antarctika.

Pokrywa lodowa Antarktydy to największa pojedyncza masa lodu na planecie. O ile powierzchnia kontynentu została zbadana całkiem dobrze, to co leży pod lodem pozostawało w dużej mierze tajemnicą. Celem projektu było sporządzenie dokładnych map topograficznych terenu. Początkowo wielką sensację wzbudziło odkrycie najgłębszego kanionu lądowego na świecie, który ma głębokość 3500 m poniżej poziomu morza i znajduje się pod lodowcem Denmana. Potem przyszedł czas na bardziej kompleksowe analizy.

Uzyskanymi wynikami zainteresowała się społeczność naukowców zajmujący się kriosferą. Okazało się, że analiza topograficzna terenu pozwala dostrzec potencjalną niestabilność pokrywy lodowej na tym obszarze. Wschodnia część lodowca chroniona jest przez 10 km grzbiet, który znajduje się pod pokrywą lodową. Na zachodzie odkryto jednak głębokie wyżłobienie, które ma długość około 4 km i ciągnie się w głąb lodowca. Takie ukształtowanie terenu sprawia, że ciepła woda morska będzie przenikać pod lód, tworząc niestabilną pokrywę lodową.

Wedle tego scenariusza wtargnięcie ciepłej wody morskiej spowoduje szybkie i nieodwracalne cofnięcie się lodowca oraz w dłuższej perspektywie do globalnego podniesienia poziomu oceanów. Zagrożony fragment topi się aktualnie od dołu w tempie 3 m rocznie. Dla porównania szybkość topnienia szelfów lodowych Arktyki Wschodniej wynosił w latach 2003-2008 0,7 m rocznie. Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Jet Propulsion Laboratory i University of California w Irvine, lodowiec Denmana cofnął się w latach 1996-2018 o 5,4 km.

Więcej informacji: NASA

oprac. Marcin Wrzos

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.