ISSN 2657-9596

Europejski kryzys mieszkaniowy?

19/11/2015

Habitat for Humanity, organizacja non-profit, zajmująca się polityką mieszkaniową, opublikowała raport na temat stanu mieszkalnictwa w Europie. Według HfH mamy do czynienia z kryzysem mieszkaniowym na skalę europejską.

Autorzy raportu wyliczyli, że co dziesiąty Europejczyk wydaje na mieszkanie połowę swoich dochodów. W Europie Środkowej i Wschodniej zimą na ogrzewanie wydawane jest od 30% do 50% zarobków. Liczba młodych mieszkających ciągle z rodzicami jest najwyższa w historii. Najgorzej jest w Słowenii, gdzie w domu rodzinnym ciągle zamieszkuje 74% osób między 18 a 34 rokiem życia. Dramatyczna sytuacja panuje też we Włoszech (66%) i Portugalii (55%).

Dodatkowo HfH ocenia, że budowa nowych mieszkań została zahamowana w ostatnich latach w stopniu od 70 do 90% i w chwili obecnej pokrywa jedynie jedną dziesiątą zapotrzebowania na lokale. Ich zdaniem rosnące koszty mieszkań prowadzą do ubożenia mieszkańców centrów miast i ich wyprowadzki poza te obszary. Do tego 17% Europejczyków mieszka w przepełnionych lokalach. Najgorsza pod tym względem sytuacja panuje w Rumunii, gdzie ponad połowa obywateli nie żyje w wystarczającej przestrzeni. W Polsce, według innego raportu, w takich warunkach żyje 45% mieszkańców.

Raport stwierdza, że główną przyczyną kryzysu mieszkaniowego jest zmiana charakteru mieszkania ze środka modernizacji ekonomiczno-społecznej w dobro konsumpcyjne. Zmieniło to podejście rządów do kwestii mieszkalnictwa, ograniczyło inwestycje budżetowe w tym sektorze i doprowadziło do fali prywatyzacji dawnych lokali komunalnych, przez co dramatycznie zmniejszył się zasób mieszkaniowy i bardzo powiększyły fortuny właścicieli wielu nieruchomości.

Autorzy postulują aktywną politykę mieszkaniową państw unijnych polegającą na rozbudowie systemu mieszkań komunalnych, tak wewnątrz Unii Europejskiej jak i poza, zwłaszcza w krajach, które ucierpiały od wojny jak obszar Bałkanów czy Ukraina. Ma to zapobiec lub ograniczyć fale migracyjne, które jeszcze utrudniają sytuację mieszkaniową.

Habitat for Humanity jest chrześcijańską organizacją zajmującą się polityką mieszkaniową, tak w teorii (poprzez pracę naukowo-badawczą) jak i praktyce (organizuje zbiórki pieniędzy na budowę domów w krajach dawnego Trzeciego Świata). Do tej pory zbudowała 800 tysięcy domów, w których zamieszkało 3 miliony ludzi. W działalność stowarzyszenia zaangażowany był m.in. Jimmy Carter. Ma też swój oddział polski.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading