ISSN 2657-9596

Słupsk umorzy długi mieszkańcom?

29/12/2015

Słupski ratusz chce częściowo umorzyć długi lokatorom mieszkań komunalnych. Jednorazowa abolicja ma objąć najemców zadłużonych co najmniej od roku, nie dewastujących mieszkania i nie zakłócających porządku domowego co najmniej 12 miesięcy wstecz.

Abolicja będzie dotyczyć ok. 4500 najemców, czyli nawet kilkunastu tysięcy mieszkańców miasta liczącego niecałe sto tysięcy osób. Długi, które mają zostać umorzone nie były ściągalne od wielu lat. Abolicja ma więc spełniać dwie funkcje – z jednej strony ma pomóc mieszkańcom, którzy wpadli w spiralę zadłużenia, z drugiej ma uruchomić pewne wpływy finansowe dla miasta, które są z powodu zadłużenia zablokowane.

Głosowanie uchwały w tej sprawie 30 grudnia.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.