ISSN 2657-9596
Fot: Pixabay.com

Klimatyczny stan wyjątkowy w Warszawie

Igor Skórzybót
05/07/2019
Rada miasta stołecznego Warszawa przyjęła projekt stanowiska w sprawie ogłoszenia klimatycznego stanu wyjątkowego oraz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

Projekt został zgłoszony na początku sesji 4.07.2019 r. przez radnego Nowoczesnej Marka Szolca. Stanowisko wzywa Radę Ministrów do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do radykalnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a także ogłoszenie klimactyznego stanu wyjątkowego na terenie całego kraju, aby uświadomić Polki i Polaków o zagrożeniu związanym z katastrofą klimatyczną.

Przy klimacie nie chodzi o to, czy idziemy w lewo, czy w prawo. To kryzys ponad podziałami, bo mamy do wyboru albo ścieżkę w dół i koniec świata, jaki znamy, albo w górę, czyli gospodarkę neutralną dla klimatu! – uzasadniał swój projekt Szolc.

Za projektem opowiadali się radni Koalicji Obywatelskiej, a także strona społeczna w postaci aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Extinction Rebellion, Warszawy Bez Smogu czy Ostrej Zieleni. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości początkowo sprzeciwiał się projektowi, ale ostatecznie radni PiS wstrzymali się od głosu.

Po kilkugodzinnej dyskusji projekt stanowiska został przyjęty. Za jego przyjęciem zagłosowało 38 radnych, przy 15 głosów wstrzymujących się.

W porządku obrad znalazła się także strategia adaptacji do zmian klimatu do roku 2030 z perspektywą do 2050. Projekt przewiduje inwestycje w odnawialne źródła energii, a także zbiorniki magazynujące wodę czy zieleń miejską, która ma stać się filarem polityki miasta.


Pierwsza z inicjatywą wprowadzenia stanu wyjątkowego (climat emergency) wystąpiła radna Carla Denyer z Partii Zielonych w Bristolu. Pomysł podjęto w setkach miast w kilkunastu. Takie stanowisko przegłosowano też w Parlamencie Brytyjskim.

W czerwcu z inicjatywy Catherine McKenny, ministry ds. środowiska i zmiany klimatu Catherine McKenna ogłoszono klimatyczny stan wyjątkowy dla Kanady.

 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.