ISSN 2657-9596

Żegnamy profesora Karola Modzelewskiego

Redakcja
29/04/2019

W wieku 81 lat zmarł profesor Karol Modzelewski, jeden z ojców założycieli III Rzeczypospolitej – historyk i polityk, mediewista, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycji w okresie PRL. Karol Modzelewski był pierwszym rzecznikiem prasowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i pomysłodawcą przyjęcia nazwy „Solidarność” dla ruchu, który powstał w sierpniu 1980.

Do historii przeszedł, kiedy w 1964 roku, wspólnie z Jackiem Kuroniem, napisał „List Otwarty do partii”. List krytykował komunizm i partyjny aparat. Karol Modzelewski brał udział w strajkach w marcu 1968 roku, angażował się także w działalność opozycji w latach 80-tych. Za działalność w opozycji spędził w więzieniach łącznie ponad 8 lat. W ostatnich latach krytykował liberalny model polskiej transformacji, wspierał opozycję i KOD.

„W świetle mojej wiedzy rewolucja jest albo niemożliwa, albo zbyt kosztowna, w każdym razie kończy się nie tak, jak byśmy chcieli” – pisał w wydanej w 2013 roku książce „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”, za którą otrzymał Nagrodę NIKE.

Profesor Karol Modzelewski na zawsze pozostanie w pamięci polskiego społeczeństwa oraz na kartach podręczników do historii.

Redakcja

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.