ISSN 2657-9596

Zielone radne, zieloni radni

Na tej stronie zamieszczamy linki do naszych wywiadów z radnymi, którzy/które w swoich działaniach realizują zielone idee: prawa człowieka, sprawiedliwość społeczną, trwały i zrównoważony rozwój, oddolną demokrację. Niektórzy z nich współrządzą swoim miastem, inni są w opozycji, niektóre należą do partii Zielonych, inne działają w innych partiach lub nie należą do żadnej. Łączy ich to, że tu i teraz walczą o to, by zmieniać na lepsze świat, w którym żyjemy.