ISSN 2657-9596

Norwich chce bezwarunkowego dochodu podstawowego

26/07/2020
Rada Miejska w Norwich przyjęła na wniosek radnych Partii Zielonych uchwałę, w której domaga się wprowadzenia przez brytyjski rząd pilotażowego programu bezwarunkowego dochodu podstawowego (UBI) w ich mieście. Została ona podjęta jednogłośnie. Jamie Osborn, jeden z pomysłodawców uchwały chciałby, aby stały dochód był wypłacany wszystkim obywatelom, którzy tego potrzebują.

Kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa jeszcze bardziej pogorszył sytuację, która już wcześniej nie była łatwa. Liczba ubiegających się o zasiłek zwiększyła się z 3000 osób w marcu 2019 do ponad 7200 osób w marcu 2020 roku. Wprowadzenie UBI zdaniem inicjatorów uchwały zapewni podstawy godnego życia wszystkim mieszkańcom. Uchwała nie zawiera konkretnej kwoty, jaka ma być wypłacana w ramach pilotażowego programu, powinna być jednak dostosowana do lokalnych kosztów życia.

Zwolennicy UBI wskazują, że istniejący system pomocy społecznej jest pełen luk i wiele osób, które wymagają pomocy nie otrzymuje jej. Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa będzie w najbliższym czasie się pogłębiał i coraz więcej osób znajdzie się w trudnej sytuacji. Ludzie mając zapewnione bezpieczeństwo ekonomiczne będą mogli więcej czasu poświęcać na kształcenie się i szkolenia oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. Zdaniem Jamiego Osborna UBI małby też bardzo dobry wpływ na lokalną kulturę. W Norwich istnieje wyjątkowa scena artystyczna, która może z powodu kryzysu mocno ucierpieć.

Radni chcieliby przetestować w Norwich bezwarunkowy dochód podstawowy, tak aby w przyszłości mógł być on wprowadzony w innych częściach Wielkiej Brytanii. Radny Jamie Osborn zapowiedział również, że uchwała jest tylko pierwszym krokiem na drodze do wprowadzenia UBI. Zapewnił, że będzie współpracował z innymi lokalnymi i krajowymi organizacjami, aby skłonić rząd do wdrożenia postulowanego w uchwale programu pilotażowego.

Fot. John Fielding


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.