ISSN 2657-9596

Wezwanie o reformę Wspólnej Polityki Rolnej – List otwarty

08/10/2020
30 organizacji obywatelskich UE i 250 organizacji działających w koalicjach w siedmiu państwach członkowskich wystosowało pismo do przywódców instytucji UE, wyrażając niepokój wobec rozbieżności między trwającymi negocjacjami w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej a celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Sygnatariusze wspólnego listu otwartego, reprezentujący miliony obywateli z ruchów związanych z żywnością, rolnictwem, rozwojem, klimatem, środowiskiem i zdrowiem publicznym, podnoszą alarm w związku z niepowodzeniem negocjacji reformy WPR w celu wprowadzenia pilnych zmian w systemie żywnościowym UE. Wzywają czołowych przywódców UE, aby przełożyli swoje zaangażowanie na rzecz Zielonego Ładu na działania, upewniając się, że zreformowana WPR odpowiada celom strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej.

Wyzwania, którym Europa musi sprostać, są liczne i złożone – od kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej, po wyludnianie się terenów wiejskich, rosnący eurosceptycyzm i widmo kryzysu ekonomicznego. Wszystkie one wymagają silnego przywództwa i spójnej wizji politycznej. Europejski Zielony Ład może zapewnić zarówno przywództwo jak i wizję, ale tylko pod warunkiem, że kluczowe instrumenty polityki i zasoby zostaną zmobilizowane, oraz że wszystkie poziomy zarządzania pracować będą wspólnie, by spełnić jego obietnice.

Sygnatariusze listu zwracają się do przywódców instytucji UE z wezwaniem do zmiany propozycji reformy WPR z 2018 r., aby dostosować ją do strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz różnorodności biologicznej zgodnie z trzema nadrzędnymi priorytetami.

  1. Nadanie WPR jasnego kierunku i zdecydowanego zarządzania.
  2. Zapewnienie, że WPR nie wspiera ani nie zachęca do jakichkolwiek szkodliwych praktyk, ani praktyk, które nie są zgodne z Zielonym Ładem.
  3. Wzmocnienie pozycji rolników i innych aktorów z obszarów wiejskich, by mogli stać się motorem pozytywnych zmian

Pismo, skierowane do liderów instytucji UE, wzywające do zmiany propozycji reformy WPR z 2018 r. w celu dostosowania do strategii „Od pola do stołu” i strategii ochrony różnorodności biologicznej jest dostępne tutaj
Polskie tłumaczenie przygotowane przez Koalicję Żywa Ziemia jest dostępne tutaj

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.