ISSN 2657-9596

Fundacja Gatesów – pomoc pod dyktando wielkiego biznesu

15/02/2016

Według najnowszego raportu Fundacja Billa i Melindy Gatesów „niebezpiecznie wypacza” kierunek programów rozwojowych.

Opublikowany 20 stycznia raport potwierdza, że ogromne fundusze i wpływy Fundacji Billa i Melindy Gatesów (Bill and Melinda Gates Foundation, BMGF) niebezpiecznie i w sposób pozbawiony demokratycznej kontroli zakłócają kierunek międzynarodowego rozwoju.

Dysponująca kapitałem rzędu 43,5 miliarda dolarów BMGF jest największą instytucją charytatywną na świecie. Jest prawdopodobnie najbardziej wpływową organizacją zajmującą się kwestiami ochrony zdrowia i rozwoju rolnictwa na świecie, i w tej pierwszej dziedzinie dostarcza większą pomoc niż jakikolwiek rząd. Krytycy twierdzą, że taka koncentracja siły w sposób niedemokratyczny i pozbawiony kontroli wypacza kierunek międzynarodowego rozwoju. Według raportu „Gated Development – Is the Gates Foundation always a force for good?” działalność BMGF może spowodować pogłębienie globalnych nierówności oraz umocnienie sił międzynarodowych korporacji.

Liczne agencje oraz organizacje pozarządowe, które nie zgadzają się z wieloma aspektami działalności BMGF milczą ze względu na fundusze płynące do nich z programu rozwojowego fundacji, co pokazuje, jak bardzo niebezpieczny może być jej wpływ. Kiedy Bill Gates promował swoją „filantro-kapitalistyczną” markę w szwajcarskim Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego, ukazał się raport, który skrytykował działania fundacji ze względu na:

  • zależność między jej datkami, a praktyką podatkową firmy Microsoft. W 2012 roku Senat Stanów Zjednoczonych odkrył, że Microsoft wykorzystuje swoje zagraniczne filie w celu uchylenia się od płacenia podatku w wysokości 4,5 miliarda dolarów – co stanowi sumę większą, niż roczna darowizna BMGF, która w 2014 roku wynosiła 3,6 miliarda dolarów;
  • bliskie relacje z korporacjami, które poprzez swoje działania i politykę prowadzą do utrzymywania się ubóstwa. Fundacja nie tylko zarabia na licznych inwestycjach w kontrowersyjne przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do występowania ekonomicznej i społecznej niesprawiedliwości, ale również aktywnie wspiera wiele z nich, w tym Monsanto, Dupont czy Bayer, poprzez rozmaite pro-korporacyjne inicjatywy na całym świecie;
  •  promowanie rolnictwa przemysłowego w Afryce, naciskanie na przyjęcie GMO, opatentowanych systemów nasiennych i sztucznego nawożenia, czyli tego, co osłabia istniejące zrównoważone drobne rolnictwo, które ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego na całym kontynencie;
  •  promowanie na całym świecie projektów narzucających prywatyzację opieki zdrowotnej i szkolnictwa. Wiele agencji wyraziło zaniepokojenie, że tego typu projekty pogłębiają nierówności i naruszają prawo do zaspokojenia tych podstawowych potrzeb ludzkich;
  •  finansowanie szeregu programów szczepień, które według niektórych źródeł prowadzą do chorób, a nawet śmierci, przy niewielkim zainteresowaniu urzędników i mediów.

Polly Jones, szefowa kampanii i polityki Global Justice Now powiedziała:

Fundacja Billa i Melindy Gatesów szybko stała się najważniejszym graczem w świecie globalnej polityki rolnej i zdrowotnej, brakuje natomiast nadzoru i rozliczania z tego, jak ten gracz jest zarządzany. To skoncentrowanie władzy i wpływu jest nawet jeszcze bardziej problematyczne, jeśli wziąć pod uwagę, że filantropijna działalność fundacji wydaje się być w dużej mierze oparta na wartościach wielkich amerykańskich korporacji. Fundacja nieustannie promuje inicjatywy zgodne z interesem wielkiego biznesu, takie jak rolnictwo przemysłowe, prywatna opieka zdrowotna i szkolnictwo, które mogą pogłębiać ubóstwo i ograniczać dostęp do podstawowych zasobów, czyli zwiększać problemy, które fundacja ma rozwiązywać”.

Organizacja Global Justice Now domaga się, by fundacja podlegała niezależnej, międzynarodowej ocenie i kontroli. Mogłaby ona być prowadzona przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (Development Assistance Committee, DAC), ale musiałaby opierać się na przejrzystych procedurach i uwzględnić udział różnych stron, zwłaszcza tych, których dotyczą projekty fundacji.

Kopia raportu została przesłana fundacji przed jego opublikowaniem. Odpowiedź znajduje się na stronie 43.

Przełożyły Katarzyna Pasternak, Celina Wyka

źródło: Global Justice Now

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading