ISSN 2657-9596

Przecieki z TTIP: Unia Europejska kontra ochrona klimatu

21/07/2016

Ujawnione przez Greenpeace poufne dokumenty ws. TTIP (umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a USA) pokazują, że Unia Europejska  promuje nieograniczony handel paliwami kopalnymi  i zmierza do ograniczenia realizacji polityk dotyczących czystej energii, zaledwie kilka miesięcy po  dumnym  oświadczeniu, że blok  „przewodzi międzynarodowym wysiłkom na rzecz globalnego porozumienia klimatycznego”.

Sześć miesięcy temu w Paryżu, prawie 200 rządów osiągnęło powszechne porozumienie  mające na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu, obiecując redukcję użycia paliw kopalnych i zwiększenie zużycia energii odnawialnej.

Unia Europejska  z dumą twierdzi, że „przewodzi międzynarodowym wysiłkom na rzecz porozumienia klimatycznego”.(1)  Jednak ujawniona przez Greenpeace  przedłożona przez  Komisję Europejską  propozycja  rozdziału Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego, dotyczącego energii i surowców,  zaprezentowana 20 czerwca 2016 roku  Radzie Europejskiej, pokazuje, że Komisja promuje nieograniczony handel paliwami kopalnymi,  dążąc jednocześnie do  ograniczenia realizacji polityk odnoszących się do  czystej energii.

Unia Europejska domaga się, aby TTIP  zawierała „wiążące prawnie zobowiązanie do eliminacji wszystkich obecnych ograniczeń eksportu gazu ziemnego pomiędzy”  Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.  Skroplony gaz ziemny (LNG) jest paliwem kopalnym charakteryzującym się wysoką emisją gazów cieplarnianych. Jeśli ta propozycja wejdzie w życie, zwiększy się eksport LNG z USA do Unii Europejskie (2), co pogłębi zależność Europy od paliw kopalnych, osłabiając  tym samym transformację energetyczną konieczną dla osiągnięcia celów redukcji emisji wyznaczonych przez Unię Europejską.

Propozycja UE może również osłabić wysiłki zmierzające  do zwiększenia użycia energii odnawialnych.  UE aktywnie wspiera działania interwencyjne rządów państw członkowskich na rzecz pobudzenia rozwoju energii odnawialnych. (3)  Jednak  unijna propozycja  zapisów w TTIP uniemożliwia pozytywną dyskryminację  na korzyść czystej energii, stwierdzając, że przedsiębiorstwa energetyczne nie powinny rozróżniać  „pomiędzy rodzajami energii” w procesie przyznawania dostępu do sieci energetycznej.

W dokumencie tym UE promuje „samoregulację” przemysłu przez korporacje w oparciu  o wydajność energetyczną, w odróżnieniu od obowiązkowych wymogów.  Unia proponuje również utworzenie „Grupy Roboczej ds. Energii i Surowców”, która, jeśli powstanie, zinstytucjonalizuje możliwości lobbystyczne korporacji paliwowych i może  posłużyć przedstawicielom przemysłu  jako ekspresowa droga do zastosowania przepisów TTIP dla zablokowania polityk ograniczających handel  paliwami kopalnymi lub inwestycje w tej dziedzinie.

Ujawnione dokumenty ukazują w jaki sposób umowy handlowe takie jak TTIP, mogą wzmocnić zależność od paliw kopalnych i osłabić wysiłki na rzecz ochrony klimatu.

„Pomimo wzniosłej retoryki, jaką mogliśmy usłyszeć w Paryżu,  ten przeciek z poufnych negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi demonstruje, że handel i interesy korporacji są zawsze ważniejsze od działania na rzecz klimatu. W obliczu zaostrzającego się nieustannie kryzysu klimatycznego, pilnie potrzebujemy umów handlowych, które stawiają klimat i ludzi na pierwszym miejscu.” – powiedziała Cecilia Olivet, badaczka w dziedzinie handlu i inwestycji z Transnational Institute.

„Ten tekst wygląda tak, jakby jego głównym celem było zabezpieczenie   interesów przemysłu oraz producentów  i konsumentów paliw kopalnych.  Zamiast zapisów, które pomogłyby  w uzyskaniu pewności, że cele klimatyczne zostaną osiągnięte,  na co mieliśmy nadzieję, ten dokument jedynie utrudni osiągnięcie potrzebnej  transformacji energetycznej” – powiedział Burghard Ilge z organizacji Both ENDS.

  1. http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/inde…
    2. The EU is already the world’s third-largest importer of LNG
    3. https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/suppor

Ujawniony dokument:

TTIP leaked text on Energy June 2016

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

Żródło: Transnational Institute

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.