ISSN 2657-9596

Polska pod sąd za zbyt słabą ochronę przyrody

Redakcja
26/02/2011

16 lutego Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za niewłaściwą ochronę gatunkową ptaków. Pozew ten dołączył do wcześniejszego, podobnego w zarzutach, pozwu o niewłaściwą ochrone gatunkową innych zwierząt (decyzja Komisji z 24 listopada 2010 r.

Główne zarzuty Komisji to:

  • generalne wyłączanie przepisów ochrony gatunkowej wobec „racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej” (mimo zmian w ustawie, klauzula taka wciąż tkwi w rozporządzeniach)
  • wyłączenie ochrony gatunkowej kormorana czapli i wydry na stawach rybnych,
  • brak ochrony ptaków europejskich nie występujących w Polsce (dyrektywa wymaga ochrony np. przed handlem).

GDOS i MŚ przygotowały projekt zmiany ustawy oraz nowe rozporządzenie o ochronie zwierząt; były one już dawno temu przedmiotem konsultacji społecznych. Jednak, rozporządzenie nie zostało wydane, a ustawa nie została nawet skierowana do Sejmu. Ponadto, wydaje się, że nie usuwają one zarzucanych niezgodności z prawem europejskim: z projektów tych wynika, że władze polskie upierają się przy pewnych formach wyłączenia gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej spod wymogów ochrony gatunkowej (art. 52a ustawy o ochronie przyrody).

Trybunał w obu sprawach będzie orzekał wg. stanu prawnego na styczeń 2010 r. (chyba że Komisja wycofałaby sprawy, a zapewne zrobiłaby to, gdyby Polska usunęła wszystkie niezgodności ze swojego prawa).

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.