ISSN 2657-9596

STANOWISKO W SPRAWIE OPŁAT ZA JEDNORAZOWE OPAKOWANIA PO NAPOJACH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Redakcja
25/05/2023

Notatka prasowa:

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste
European Environmental Bureau
Reloop Platform
WWF Polska
Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Wystosowały do Premiera i Ministry Klimatu wspólne stanowisko:

PRODUCENCI POWINNI BYĆ ZWOLNIENI Z OPŁATY ZA BUTELKI PO WPROWADZENIU SYSTEMU KAUCYJNEGO

Ministerstwo Środowiska zaprezentowało stawki opłat będące częścią transpozycji do polskiego porządku prawnego
Dyrektywy SUP. Stawka za opakowania po napojach z tworzyw sztucznych ma wynieść 20 gr za kilogram, czyli 2000 zł za tonę.

Wiele krajów europejskich stosuje mechanizm wysokich opłat motywując tym samym wprowadzających do wzięcia
odpowiedzialności za fazę poużytkową swoich opakowań. Opłata za tonę butelek plastikowych w Norwegii wynosi 10000 euro, w Finlandii 7500 euro, w Estonii 2500 euro, czyli wielokrotnie więcej niż proponowana stawka w Polsce.

W Norwegii opłata naliczana jest za każdą niezebraną tonę, chyba że poziom zbiórki osiągnie min. 95%. W Finlandii zwolnienie z opłaty są producenci, którzy przystępują do licencjonowanego systemu kaucyjnego, w Estonii zaś 2500 euro nalicza się za nieuzyskane poziomy zbiórki. Niezależnie od sposobu naliczania, perspektywa solidnej kary pieniężnej dała w rezultacie wprowadzenie i utrzymywanie efektywnych systemów kaucyjnych, które poprzez mechanizm motywacji finansowej dla konsumentów, czyli kaucji, gwarantują wysokie poziomy zbiórki odpadów opakowaniowych po napojach.

W związku z powyższym, apelujemy do Rządu RP o niezwłoczne zakończenie prac nad ustawą o systemie kaucyjnym. Wprowadzenie tej metody zbierania odpadów opakowaniowych po napojach pozwoli wprowadzającym na maksymalizację selektywnej zbiórki i redukcję zaśmiecania w przestrzeni publicznej. Wzorem innych krajów europejskich, proponujemy zwolnienie z obowiązku naliczania opłat za opakowania po napojach z tworzyw sztucznych w przypadku uczestnictwa producentów i importerów w systemie zbiórki odpadów opartym na kaucji.

Źródło: Kampania społeczna Kaucja wraca

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.