ISSN 2657-9596
Bory Tucholskie latem. Fot. Jerzy Gorawski

Opublikowana „Propozycja uzupełnienia sieci polskich parków narodowych”

30/05/2023

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze opublikowała „Propozycję uzupełnienia sieci polskich parków narodowych” Piotra Kluba:

https://przyrodnicze.org/aktualnosci/25-nowych-parkow-narodowych-do-utworzenia-w-polsce

Ponad 150-stronicowa książka jest monograficznym przeglądem dotychczasowych propozycji  powiększeń istniejących i utworzenia nowych parków narodowych w Polsce. Każdą z takich propozycji autor opracował kartograficznie; niekiedy w tym celu musiał samodzielnie dorysować konkretne granice odpowiadające cudzemu pomysłowi. Znalazł, opracował i opisał 21 propozycji powiększenia istniejących parków (łącznie o 166 tys. ha; tj. z 1,05% do 1,58% terytorium Polski) oraz 25 propozycji utworzenia nowych parków narodowych (łącznie 485,3 tys. ha, tj. 1,55% terytorium Polski).

Wskaźnikiem ochrony przyrody kraju jest procentowy udział parków narodowych w jego powierzchni. W takim zestawieniu, Polska – z 23 parkami narodowymi zajmującymi 1,05% terytorium kraju – zajmuje 29 miejsce na 38 krajów europejskich. Gdyby wszystkie przedstawione propozycje zostały zrealizowane, przesunęłoby to Polskę w takim zestawieniu na miejsce 18.

W podsumowaniu Piotr napisał: Przystępując do pracy nad tym opracowaniem nie zdawałem sobie w pełni sprawy z ilości, różnorodności oraz bogactwa cennych inicjatyw w zakresie ochrony przyrody naszego kraju, w szczególności tych związanych z powiększaniem i tworzeniem parków narodowych. Cieszy mnie fakt, że wciąż w naszym kraju nie brak zarówno miejsc cennych, jak i ludzi pragnących je chronić. Obawy budzi jednak rzeczywistość, w której tak wiele cennych inicjatyw nie doczekało się realizacji.

W książce ujęto:

PROPOZYCJE POWIĘKSZEŃ ISTNIEJĄCYCH PARKÓW NARODOWYCH:

–          Babiogórski Park Narodowy

–          Biebrzański Park Narodowy

–          Bieszczadzki Park Narodowy

–          Drawieński Park Narodowy

–          Gorczański Park Narodowy

–          Kampinoski Park Narodowy

–          Karkonoski Park Narodowy

–          Magurski Park Narodowy

–          Ojcowski Park Narodowy

–          Park Narodowy „Bory Tucholskie”

–          Park Narodowy Gór Stołowych

–          Park Narodowy Puszczy Białowieskiej

–          Pieniński Park Narodowy

–          Poleski Park Narodowy

–          Roztoczański Park Narodowy

–          Słowiński Park Narodowy

–          Świętokrzyski Park Narodowy

–          Tatrzański Park Narodowy

–          Wielkopolski Park Narodowy

–          Wigierski Park Narodowy

–          Woliński Park Narodowy

PROPOZYCJE NOWYCH PARKÓW NARODOWYCH:

–          Bydgoski Park Narodowy

–          Chełmski Park Narodowy

–          Janowski Park Narodowy

–          Jaworski Park Narodowy

–          Jurajski Park Narodowy

–          Kaszubski Park Narodowy

–          Kopalnia Soli Wieliczka

–          Mazurski Park Narodowy

–          Odrzański Park Narodowy

–          Orawski Park Narodowy

–          Park Narodowy Borów Dolnośląskich

–          Park Narodowy Bramy Morawskiej

–          Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

–          Park Narodowy Puszczy Boreckiej

–          Park Narodowy Puszczy Knyszyńskiej

–          Park Narodowy Puszczy Pilickiej

–          Park Narodowy Puszczy Rominckiej

–          Park Narodowy Puszczy Śląskiej

–          Park Narodowy Stawy Milickie

–          Park Narodowy Wysoczyzny Elbląskiej

–          Sobiborski Park Narodowy

–          Szczeciński Park Narodowy

–          Śnieżnicki Park Narodowy

–          Turnicki Park Narodowy

–          Wiślański Park Narodowy

 

Źródło: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Klub Przyrodników

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading