ISSN 2657-9596
Bory Tucholskie latem. Fot. Jerzy Gorawski

Opublikowana „Propozycja uzupełnienia sieci polskich parków narodowych”

30 maja 2023

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze opublikowała „Propozycję uzupełnienia sieci polskich parków narodowych” Piotra Kluba:

https://przyrodnicze.org/aktualnosci/25-nowych-parkow-narodowych-do-utworzenia-w-polsce

Ponad 150-stronicowa książka jest monograficznym przeglądem dotychczasowych propozycji  powiększeń istniejących i utworzenia nowych parków narodowych w Polsce. Każdą z takich propozycji autor opracował kartograficznie; niekiedy w tym celu musiał samodzielnie dorysować konkretne granice odpowiadające cudzemu pomysłowi. Znalazł, opracował i opisał 21 propozycji powiększenia istniejących parków (łącznie o 166 tys. ha; tj. z 1,05% do 1,58% terytorium Polski) oraz 25 propozycji utworzenia nowych parków narodowych (łącznie 485,3 tys. ha, tj. 1,55% terytorium Polski).

Wskaźnikiem ochrony przyrody kraju jest procentowy udział parków narodowych w jego powierzchni. W takim zestawieniu, Polska – z 23 parkami narodowymi zajmującymi 1,05% terytorium kraju – zajmuje 29 miejsce na 38 krajów europejskich. Gdyby wszystkie przedstawione propozycje zostały zrealizowane, przesunęłoby to Polskę w takim zestawieniu na miejsce 18.

W podsumowaniu Piotr napisał: Przystępując do pracy nad tym opracowaniem nie zdawałem sobie w pełni sprawy z ilości, różnorodności oraz bogactwa cennych inicjatyw w zakresie ochrony przyrody naszego kraju, w szczególności tych związanych z powiększaniem i tworzeniem parków narodowych. Cieszy mnie fakt, że wciąż w naszym kraju nie brak zarówno miejsc cennych, jak i ludzi pragnących je chronić. Obawy budzi jednak rzeczywistość, w której tak wiele cennych inicjatyw nie doczekało się realizacji.

W książce ujęto:

PROPOZYCJE POWIĘKSZEŃ ISTNIEJĄCYCH PARKÓW NARODOWYCH:

–          Babiogórski Park Narodowy

–          Biebrzański Park Narodowy

–          Bieszczadzki Park Narodowy

–          Drawieński Park Narodowy

–          Gorczański Park Narodowy

–          Kampinoski Park Narodowy

–          Karkonoski Park Narodowy

–          Magurski Park Narodowy

–          Ojcowski Park Narodowy

–          Park Narodowy „Bory Tucholskie”

–          Park Narodowy Gór Stołowych

–          Park Narodowy Puszczy Białowieskiej

–          Pieniński Park Narodowy

–          Poleski Park Narodowy

–          Roztoczański Park Narodowy

–          Słowiński Park Narodowy

–          Świętokrzyski Park Narodowy

–          Tatrzański Park Narodowy

–          Wielkopolski Park Narodowy

–          Wigierski Park Narodowy

–          Woliński Park Narodowy

PROPOZYCJE NOWYCH PARKÓW NARODOWYCH:

–          Bydgoski Park Narodowy

–          Chełmski Park Narodowy

–          Janowski Park Narodowy

–          Jaworski Park Narodowy

–          Jurajski Park Narodowy

–          Kaszubski Park Narodowy

–          Kopalnia Soli Wieliczka

–          Mazurski Park Narodowy

–          Odrzański Park Narodowy

–          Orawski Park Narodowy

–          Park Narodowy Borów Dolnośląskich

–          Park Narodowy Bramy Morawskiej

–          Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

–          Park Narodowy Puszczy Boreckiej

–          Park Narodowy Puszczy Knyszyńskiej

–          Park Narodowy Puszczy Pilickiej

–          Park Narodowy Puszczy Rominckiej

–          Park Narodowy Puszczy Śląskiej

–          Park Narodowy Stawy Milickie

–          Park Narodowy Wysoczyzny Elbląskiej

–          Sobiborski Park Narodowy

–          Szczeciński Park Narodowy

–          Śnieżnicki Park Narodowy

–          Turnicki Park Narodowy

–          Wiślański Park Narodowy

 

Źródło: Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Klub Przyrodników

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.