ISSN 2657-9596

Czy Jarosław Kaczyński powstrzyma lobby myśliwych?

04/01/2017

9 stycznia o 13:30 przedstawiciele organizacji społecznych przekażą prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu podpisy zebrane pod apelem „Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej!”. Apel przeciwko skandalicznej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie forsowanej przez ministra-myśliwego Jana Szyszkę podpisało 50 000 Polek i Polaków, którzy domagają się ucywilizowania łowiectwa w Polsce.

unnamed

W poniedziałek 9 stycznia 2017 r. ważą się losy nowelizacji Prawa łowieckiego – obradować będzie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Proponowana nowelizacja cementuje patologie polskiego myślistwa i stwarza nowe zagrożenia oraz niepotrzebne konflikty społeczne. Istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że forsowana przez ministra Szyszkę szkodliwa dla ludzi i przyrody ustawa zostanie przyjęta przez posłów. Zmiany w polskim Prawie łowieckim są konieczne, jednak ten projekt powinien trafić do kosza. Liczymy na to, że prezes Kaczyński tego dopilnuje i zagwarantuje, by w zamian powstało dobre prawo korzystne dla przyrody i wszystkich obywateli, przygotowane przez ekspertów oraz konsultowane ze społeczeństwem.

Jako Polskie społeczeństwo nie możemy się zgodzić na złe prawo, które pozwala między innymi na to, by:

 • lista zwierząt łownych była tworzona nie z troską o zachowanie narodowych zasobów przyrodniczych, ale dla kultywowania tradycji myśliwskich, co ułatwi komercyjne polowania na gatunki takie jak żubr czy wilk;
 • prawo myśliwego do polowania było nadrzędne wobec prawa obywateli do korzystania z lasów, łąk i jezior będących własnością społeczną, a każde zakłócenie polowania było karane grzywną.

Prace nad nowelizacją zaczęły się już w 2014 roku, jeszcze za rządów koalicji PO-PSL. Akcja „Stop Rzeczpospolitej Myśliwskiej” nie ma wymiaru politycznego, lecz obnaża ponadpartyjny układ lobby myśliwskiego, które pisze ustawę dla swoich z pogwałceniem tak podstawowych praw obywateli, jak swobodny dostęp do lasów czy prawo do decydowania o wykorzystaniu własnej ziemi

– mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Prezes Kaczyński wielokrotnie podkreślał swoją sympatię do zwierząt, dlatego mamy nadzieję, że nie pozwoli na przyjęcie ustawy, która uderzy w ich dobrostan. Wierzymy też, że jako patriota, któremu leży na sercu dobro polskiego dziedzictwa przyrodniczego nie pozwoli, by stało się ono zakładnikiem interesów i arogancji lobby myśliwskiego

– mówi Cezary Wyszyński z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!

Za ucywilizowaniem łowiectwa w Polsce opowiadają się nie tylko przyrodnicy i naukowcy. Najnowsze badania CBOS (4-13 XI 2016 r.) pokazują, że polskie społeczeństwo sprzeciwia się nowelizacji ustawy w obecnym kształcie: 78,7% ankietowanych uważa, że nie powinno się karać ludzi za wejście na teren polowania, a aż 81,1% nie zgadza się na tworzenie obwodów łowieckich na terenie prywatnym bez pytania o zgodę właściciela. Polki i Polacy jednoznacznie opowiadają się także za ochroną przyrody: 67,5% ankietowanych nie zgadza się na polowania na dzikie ptaki. 78% respondentów popiera także zakaz udziału dzieci w polowaniach.

Choć to już trzecia próba nowelizacji Prawa łowieckiego przygotowana przez ministra Szyszkę, projekt pozostaje niezgodny z Konstytucją, prawem polskim i europejskim. Spotkał się też z miażdżącą krytyką organizacji przyrodniczych i społecznych, środowisk rolniczych a nawet Lasów Państwowych. Nie uwzględniono w nim też szeregu postulatów, których od lat domaga się strona społeczna, w tym:

 • wprowadzenia zakazu polowań zbiorowych, których efektem jest wiele rannych, postrzelonych zwierząt oraz płoszenie gatunków objętych ochroną;
 • wprowadzenia zakazu dokarmiania zwierząt, jako przyczyny niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt i konfliktów z rolnikami;
 • wprowadzenia zakazu używania toksycznej amunicji ołowianej, szkodliwej dla środowiska i ludzi;
 • wprowadzenia zakazu udziału dzieci w polowaniach w celu zabezpieczenia najmłodszych przed przypadkowym postrzeleniem i uczestnictwem w niezrozumiałym dla nich cierpieniu i śmierci zwierząt;
 • odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych o co najmniej na 500 metrów, dla wzmocnienia bezpieczeństwa osób postronnych;
 • zabezpieczenia konstytucyjnego prawa własności, umożliwiającego wyrażenie sprzeciwu właścicieli działek na polowania na ich ziemi;
 • wprowadzenia zakazu dokarmiania dzikich zwierząt, które zwiększa zagrożenie epidemiologiczne, zaostrza problem niekontrolowanego rozrostu populacji i szkód łowieckich;
 • wprowadzenia zakazu szczucia na siebie psów i dzikich zwierząt pod pretekstem „sprawdzianów” myśliwskich;
 • wprowadzenia obowiązku okresowych badań okulistycznych, psychologicznych i psychiatrycznych dla myśliwych.

Wydarzenie na FB: http://bit.ly/2hK5uAT

Apel do prezesa Jarosława Kaczyńskiego: http://bit.ly/29N8yY4

źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading