ISSN 2657-9596

Czy Jarosław Kaczyński powstrzyma lobby myśliwych?

4 stycznia 2017

9 stycznia o 13:30 przedstawiciele organizacji społecznych przekażą prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu podpisy zebrane pod apelem „Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej!”. Apel przeciwko skandalicznej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie forsowanej przez ministra-myśliwego Jana Szyszkę podpisało 50 000 Polek i Polaków, którzy domagają się ucywilizowania łowiectwa w Polsce.

unnamed

W poniedziałek 9 stycznia 2017 r. ważą się losy nowelizacji Prawa łowieckiego – obradować będzie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie. Proponowana nowelizacja cementuje patologie polskiego myślistwa i stwarza nowe zagrożenia oraz niepotrzebne konflikty społeczne. Istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że forsowana przez ministra Szyszkę szkodliwa dla ludzi i przyrody ustawa zostanie przyjęta przez posłów. Zmiany w polskim Prawie łowieckim są konieczne, jednak ten projekt powinien trafić do kosza. Liczymy na to, że prezes Kaczyński tego dopilnuje i zagwarantuje, by w zamian powstało dobre prawo korzystne dla przyrody i wszystkich obywateli, przygotowane przez ekspertów oraz konsultowane ze społeczeństwem.

Jako Polskie społeczeństwo nie możemy się zgodzić na złe prawo, które pozwala między innymi na to, by:

 • lista zwierząt łownych była tworzona nie z troską o zachowanie narodowych zasobów przyrodniczych, ale dla kultywowania tradycji myśliwskich, co ułatwi komercyjne polowania na gatunki takie jak żubr czy wilk;
 • prawo myśliwego do polowania było nadrzędne wobec prawa obywateli do korzystania z lasów, łąk i jezior będących własnością społeczną, a każde zakłócenie polowania było karane grzywną.

Prace nad nowelizacją zaczęły się już w 2014 roku, jeszcze za rządów koalicji PO-PSL. Akcja „Stop Rzeczpospolitej Myśliwskiej” nie ma wymiaru politycznego, lecz obnaża ponadpartyjny układ lobby myśliwskiego, które pisze ustawę dla swoich z pogwałceniem tak podstawowych praw obywateli, jak swobodny dostęp do lasów czy prawo do decydowania o wykorzystaniu własnej ziemi

– mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Prezes Kaczyński wielokrotnie podkreślał swoją sympatię do zwierząt, dlatego mamy nadzieję, że nie pozwoli na przyjęcie ustawy, która uderzy w ich dobrostan. Wierzymy też, że jako patriota, któremu leży na sercu dobro polskiego dziedzictwa przyrodniczego nie pozwoli, by stało się ono zakładnikiem interesów i arogancji lobby myśliwskiego

– mówi Cezary Wyszyński z Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!

Za ucywilizowaniem łowiectwa w Polsce opowiadają się nie tylko przyrodnicy i naukowcy. Najnowsze badania CBOS (4-13 XI 2016 r.) pokazują, że polskie społeczeństwo sprzeciwia się nowelizacji ustawy w obecnym kształcie: 78,7% ankietowanych uważa, że nie powinno się karać ludzi za wejście na teren polowania, a aż 81,1% nie zgadza się na tworzenie obwodów łowieckich na terenie prywatnym bez pytania o zgodę właściciela. Polki i Polacy jednoznacznie opowiadają się także za ochroną przyrody: 67,5% ankietowanych nie zgadza się na polowania na dzikie ptaki. 78% respondentów popiera także zakaz udziału dzieci w polowaniach.

Choć to już trzecia próba nowelizacji Prawa łowieckiego przygotowana przez ministra Szyszkę, projekt pozostaje niezgodny z Konstytucją, prawem polskim i europejskim. Spotkał się też z miażdżącą krytyką organizacji przyrodniczych i społecznych, środowisk rolniczych a nawet Lasów Państwowych. Nie uwzględniono w nim też szeregu postulatów, których od lat domaga się strona społeczna, w tym:

 • wprowadzenia zakazu polowań zbiorowych, których efektem jest wiele rannych, postrzelonych zwierząt oraz płoszenie gatunków objętych ochroną;
 • wprowadzenia zakazu dokarmiania zwierząt, jako przyczyny niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt i konfliktów z rolnikami;
 • wprowadzenia zakazu używania toksycznej amunicji ołowianej, szkodliwej dla środowiska i ludzi;
 • wprowadzenia zakazu udziału dzieci w polowaniach w celu zabezpieczenia najmłodszych przed przypadkowym postrzeleniem i uczestnictwem w niezrozumiałym dla nich cierpieniu i śmierci zwierząt;
 • odsunięcia polowań od zabudowań mieszkalnych o co najmniej na 500 metrów, dla wzmocnienia bezpieczeństwa osób postronnych;
 • zabezpieczenia konstytucyjnego prawa własności, umożliwiającego wyrażenie sprzeciwu właścicieli działek na polowania na ich ziemi;
 • wprowadzenia zakazu dokarmiania dzikich zwierząt, które zwiększa zagrożenie epidemiologiczne, zaostrza problem niekontrolowanego rozrostu populacji i szkód łowieckich;
 • wprowadzenia zakazu szczucia na siebie psów i dzikich zwierząt pod pretekstem „sprawdzianów” myśliwskich;
 • wprowadzenia obowiązku okresowych badań okulistycznych, psychologicznych i psychiatrycznych dla myśliwych.

Wydarzenie na FB: http://bit.ly/2hK5uAT

Apel do prezesa Jarosława Kaczyńskiego: http://bit.ly/29N8yY4

źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.