ISSN 2657-9596

Nowe fakty w sprawie programu 500+

10/01/2016

Program 500+ obejmie każde drugie i kolejne dziecko bez zastosowania kryterium dochodowego – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W przypadku pierwszego dziecka obowiązywać ma próg dochodowy w wysokości 800 zł na osobę lub 1200 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Ze świadczenia będą mogły skorzystać także osoby przebywające za granicą, jednak pod warunkiem, że nie pobierają świadczeń w innym kraju.

Program 500+ jest, obok podwyższenia kwoty wolnej od podatku oraz obniżenia wieku emerytalnego, jedną z kluczowych obietnic wyborczych PiS. W pierwotnej wersji mówił o świadczeniu w wysokości 500 zł wypłacanemu przez państwo na każde dziecko, jednak po wygranych wyborach PiS odszedł od tej wersji proponując wypłatę świadczenia dopiero na drugie dziecko, a wypłatę na pierwsze uzależniając od progu dochodowego.

 

Dodał: Jakub Krzyżanowski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.