Broniarz Sławomir

Sławomir Broniarz jest prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego.