ISSN 2657-9596

Sprawa wagi światowej

Paulina Szabat
23/09/2014

Światowi liderzy powinni uświadomić sobie, że walka z globalnym ociepleniem to nie sprint, ale maraton.

Fale ekstremalnych upałów, długotrwałe opady deszczu, niebezpieczne burze, tornada, grad wielkości piłek tenisowych, podtopienia i pożary to tylko niektóre przykłady tego, że zmiany klimatu są powszechne. Mają one charakter globalny, a ich skutki odczuwają wszystkie kraje.

Ten fakt potwierdza V Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Panel ekspertów z ponad 70 krajów ˗ zgromadziwszy wyniki wieloletnich pomiarów i badań ˗ stwierdził, że klimat na Ziemi się ociepla i że ponad wszelką wątpliwość następuje to głównie w wyniku działalności człowieka. Eksperci IPCC przewidują również, że w przypadku, gdy nie podejmiemy zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie zmian klimatu, to jeszcze w tym stuleciu globalne ocieplenie spowoduje dramatyczne zmiany na całym świecie.

Zmiany klimatu są jednocześnie największym zagrożeniem oraz największym wyzwaniem, przed jakim stanęła nasza cywilizacja. Żadne państwo nie jest w stanie rozwiązać tego problemu na własną rękę. Z tego powodu na szczycie klimatycznym ONZ w Nowym Jorku światowi przywódcy powinni podjąć działania zmierzające do stworzenia fundamentów pod ambitne w swych założeniach i wiążące porozumienie. Szczyt zorganizowany przez Generalnego Sekretarza ONZ Ban Ki-moona stanowi wyjątkową okazję, aby jego uczestnicy wyznaczyli prostą drogę do nowego globalnego paktu klimatycznego, który zostanie podpisany w 2015 r. w Paryżu.

W tym celu powinni przestać ograniczać się do powtarzania deklaracji, demonstrowania dobrej woli czy wyrazów zaniepokojenia. Chcąc skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu i ograniczać ich negatywne skutki, politycy muszą opracować długoterminową strategię opartą na ambitnych działaniach obejmujących wszystkie państwa. Światowi liderzy powinni uświadomić sobie, że walka z globalnym ociepleniem to nie sprint, ale maraton. Dobrze zaplanowane działania zmierzające do łagodzenia skutków klimatu w długiej perspektywie będą źródłem społecznych korzyści, poprawią jakość naszego życia, ułatwią nam ochronę różnorodności naszej planety oraz przyniosą oszczędności finansowe, nawet jeżeli na początku będą wiązały się z większymi inwestycjami. Bez nowego paktu klimatycznego zaprzepaścimy dotychczasowe wysiłki, a nie stać nas na dalsze zwlekanie.

Politycy powinni opowiedzieć się nie po stronie światowych trucicieli, ale po stronie społeczeństwa, i wsłuchać się w jego głos. Okazję mieli w minioną niedzielę podczas People’s Climate Mobilization 21 września 2014 r. w Nowym Jorku. Ponad 310 tysięcy osȯb przemaszerowało ulicami miasta, była to największa pokojowa demonstracja klimatyczna w historii. Według ostatnich danych zaprezentowanych przez The Global Call for Climate Action (GCCA) była to jedna z 2646 akcji zorganizowanych tego dnia w 156 krajach na całym świecie.

Ta globalna mobilizacja jest wyrazem obaw tysięcy osób z rożnych środowisk, grup społecznych i krajów, że jeżeli wszystkie kraje nie podejmą rzeczywistych działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu, to niedługo wymknie się on spod kontroli, a ludzkość nie będzie w stanie poradzić sobie z tym problemem. Ludzie na całym świecie jednoczą się, aby wysłać politykom wyraźny sygnał, że to ostatni dzwonek, aby opracować nowe porozumienie, którego celem będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczenia środowiska, efektywniejsze wykorzystanie energii, promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych, skłonienie przedsiębiorstw do brania odpowiedzialności za środowisko, rozwijanie zrównoważonego i czystego transportu, zapewnienie przyjaznego dla środowiska planowania przestrzennego i stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekologicznych technologii.

Światowi liderzy muszą zrozumieć, że aby w pełni sprostać wyzwaniu, jakim jest ograniczenie emisji CO2, musimy połączyć i skoordynować wysiłki na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Międzynarodowe porozumienie określi wytyczne i określi ramy, a zdywersyfikowane i solidarne działania na wszystkich poziomach ułatwią nam osiągniecie sukcesu w walce ze zmianami klimatycznymi.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.