ISSN 2657-9596

Kierowcy muszą spalić więcej lasów deszczowych, aby spełnić cele UE dla OZE

24/07/2018

Samochody osobowe i ciężarowe z silnikami wysokoprężnymi spaliły ponad połowę (51%) oleju palmowego wykorzystanego w Europie w roku 2017. To wzrost zużycia tego rodzaju biodiesla o 13,5% w porównaniu z rokiem poprzednim – wynika z danych OILWORLD, opublikowanych przez Transport & Environment (T&E).

Od czasu wprowadzenia w roku 2009 regulacji unijnych promujących biopaliwa, ilość oleju palmowego wykorzystywanego do produkcji biopaliw wzrosła z 825 tysięcy ton w 2008 r. do 3,9 miliona ton w 2017 r. Wykorzystanie oleju palmowego do produkcji biodiesla obniżyło zużycie tego surowca w innych produktach, takich jak ciastka, masy czekoladowe, szampony czy szminki, które łącznie odpowiadały za 39% całkowitego zużycia w 2017 r. – co stanowi najniższy udział w minionej dekadzie.

Ekspansja upraw palmy olejowej w Indonezji i Malezji prowadzi do wylesiania i osuszania torfowisk, co powoduje emisję gazów cieplarnianych i zagraża siedliskom zagrożonych gatunków, takich jak orangutany i słonie karłowate. Indonezja i Malezja są największymi na świecie producentami oleju palmowego, odpowiadają za 85% światowej podaży. Według badania Globiom, wykonanego dla Komisji Europejskiej, biodiesel z oleju palmowego jest trzykrotnie gorszy dla klimatu od zwykłego oleju napędowego.

Laura Buffet, specjalista ds. paliw, Transport & Environment (T&E): „Spalanie oleju palmowego w samochodach osobowych i ciężarowych w celu osiągnięcia europejskich założeń dla energii odnawialnej jest chyba najgłupszą rzeczą, jaką robimy w polityce klimatycznej. Niezależnie od tego, na co patrzysz, jest to absurdalne i musimy to powstrzymać. Komisja Europejska musi wziąć na siebie odpowiedzialność za projekt Parlamentu Europejskiego i wycofać się z poparcia dla biodiesla z oleju palmowego”.

Unijna dyrektywa RED została wprowadzona w celu zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, natomiast jej rozdział dotyczący transportu promuje korzystanie z roślin spożywczych, takich jak olej palmowy, rzepakowy i sojowy w produkcji biopaliw. Olej palmowy jest również spalany do produkcji ciepła i elektryczności. Biopaliwa mogą być rozliczone jako energia zeroemisyjna w wypełnianiu celów klimatycznych. Gdyby całkowita emisja z biopaliw była we właściwy sposób uwzględniona, emisje w transporcie drogowym byłyby o 10% wyższe.

Piotr Skubisz, dział transportu i analiz Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO: „Niszczenie lasów tropikalnych w celu produkcji paliwa, które potem jest nazywane czystym, ekologicznym i korzystnym dla klimatu, ociera się o szaleństwo. Prawie cały wzrost (87%) zużycia oleju palmowego w roku 2017 był efektem produkcji biodiesla. A to jest spowodowane prawem unijnym, które zobowiązuje rządy krajowe do używania mieszaniny olejów roślinnych z olejem napędowym. UE powinna jak najszybciej skończyć z przymusem wlewania żywności, pochodzącej z „drugiego końca świata”, do europejskich baków”.

W styczniu Parlament Europejski zagłosował za odrzuceniem wliczania biodiesla pochodzącego z oleju palmowego do realizacji celów UE w zakresie zielonej energii od 2021 r. Decyzja ta zainicjowała dobrze finansowaną kampanię prowadzoną przez lobby producentów oleju palmowego z Malezji i Indonezji. Komisja Europejska, wspierana przez poprzednie rządy Hiszpanii i Włoch, sprzeciwiła się wycofaniu oleju palmowego. Ostateczne negocjacje w sprawie tych regulacji odbędą się podczas spotkania Rady Ministrów ds. Energii 11 czerwca br. i finalnych rozmów trójstronnych między Radą UE, Parlamentem i Komisją 13 czerwca.

Laura Buffet, specjalista ds. paliw, Transport & Environment (T&E): Jeżeli biopaliwa miałyby ograniczyć emisje, poprawić bezpieczeństwo energetyczne i wspierać rolników, to będą potrójną porażką. Jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od importu coraz bardziej szkodliwych biopaliw. UE nie może zmarnować pierwszej od dekady szansy, aby odejść od biopaliw spożywczych i zacząć inwestować w czystą energię odnawialną i biopaliwa oparte na odpadach i pozostałościach”.

źródło: Komunikat prasowy INSPRO

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.