ISSN 2657-9596

Zmiany w Kodeksie pracy na korzyść pracowników

3 stycznia 2016

W pierwszym kwartale 2016 roku wchodzą w życie istotne zmiany Kodeksu pracy. Wprowadzają one limity w stosowaniu umów o pracę na czas określony, doprecyzowują zasady stosowania umów na okres próbny, wprowadzają także zmiany w zakresie okresów wypowiedzenia umów o pracę.

Od 2016 roku pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem tylko trzy umowy na czas nieokreślony, a łączny czas stosowania takich umów może wynieść maksymalnie 33 miesiące.

Zmiany w kodeksie pracy dotyczące umowy na okres próbny dopuszczają stosowanie tego typu kontraktu tylko raz, uniemożliwiając tym samym pracodawcom obchodzenie prawa i zawierania umowy na okres próbny wiele razy, co często miało do tej pory miejsce. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy pracodawca podpisuje z pracownikiem nową umowę, a od wygaśnięcia poprzedniej minęły już trzy lata, oraz gdy pracownik zmienia stanowisko pracy na inne i wymagające innych kompetencji.

Zgodnie z nowymi przepisami zmieniają się także zasady dotyczące okresu wypowiedzenia, który przestaje być powiązany z rodzajem podpisywanej umowy o pracę, staje się za to zależny od czasu jej trwania. Jeśli wynosi on mniej niż sześć miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeśli umowa o pracę zawarta jest na okres od pół roku do trzech lat, okres wypowiedzenia wydłuża się do jednego miesiąca, a powyżej trzech lat – do trzech miesięcy.

 

Dodał: Jakub Krzyżanowski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.