ISSN 2657-9596

Deregulacja rzek i potoków sprzyja rozwojowi ryb

27/11/2015

Lasom Państwowym udało się potwierdzić teorię, mówiącą, że przywracanie naturalnego stanu rzek i potoków górskich wpływa pozytywnie na rozwój fauny.

Na potoku Hołubla, położonym w Karpatach, dokonano w ostatnim czasie procesów renaturyzacyjnych, które polegały m.in. na przebudowie uszodzonych przez powodzie mostów oraz usunięciu 3-metrowego, betonowego jazu. W rok po pracach odnotowano wzrost zarybienia o ponad 14 razy. Jednocześnie pojawiły się nowe gatunki ryb i zwiększył się zasięg dotychczasowych gatunków.

Ze względu na pozytywny wpływ projektów na środowisko Lasy Państwowe planują kontynuować ich realizację w kolejnych latach. Wartość aktualnie przygotowywanych przedsięwzięć szacuje się na blisko 400 mln zł.

Dodał: Łukasz Markuszewski, na podstawie PAP

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.