ISSN 2657-9596

Polska po 4 latach PO – dossier

Uwaga remontW dossier „Zielonych Wiadomości” pod hasłem „Polska po 4 latach PO” chcemy zastanowić się nad tym, czy po czterech latach rządów Platformy Obywatelskiej Polska jest innym krajem, niż była wcześniej. Będziemy stawiać to pytanie zarówno ogólnie, jak i w odniesieniu do konkretnych dziedzin: ekologii i gospodarki, edukacji i polityki społecznej, praw kobiet i ochrony zdrowia, transportu i prawa pracy. Nie chodzi nam tylko o punktowanie rządzących, podliczanie osiągnięć i niepowodzeń rządu u schyłku kadencji. Te pytania są ważne także dlatego, że kumulujące się zmiany określają i ograniczają pole możliwych wyborów także w przyszłości.

Zastanawiając się nad tym, jaką Polskę zostawia po sobie Donald Tusk po czterech latach rządów, nie chcemy za wszelką cenę „dowalić” temu rządowi, koncentrując się wyłącznie na tych decyzjach i zmianach, które oceniamy negatywnie. Ale nie będziemy też się silić na fałszywą bezstronność. Do współpracy zaprosiliśmy autorki i autorów, którym bliskie są idee praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, trwałego i zrównoważonego rozwoju, oddolnej demokracji. To z punktu widzenia tych idei chcemy oceniać dokonania kończącej się kadencji.

DOSSIER:

Jako uzupełnienie dossier warto przeczytać dwa teksty poświęcone polskiej polityce klimatycznej: artykuł Bartłomieja Kozka „Klimatyczna zagwozdka polskiej prezydencji” oraz rozmowę z Karoliną Jankowską „Każda tona CO2 to o tonę za dużo”.