Redakcja

Wydawca

Fundacja ZIELONE ŚWIATŁO, ul Kabacki Dukt 2 lok. 78, 02-798 Warszawa
KRS: 0000296993, NIP: 9512240410

Zespół

Bartłomiej Kozek, Wojciech Kłosowski, Piotr Kozak, Łukasz Markuszewski, Beata Nowak (redaktorka naczelna), Jan Skoczylas, Ewa Sufin-Jacquemart, Marcin Wrzos
Maciej Bielat (webmaster)

redakcja@zielonewiadomosci.pl

Dystrybucja/zamówienia

+48/881 30 57 54