Wiesztort Antek

Antek Wiesztort jest działaczem lokatorskim i członkiem Kolektywu Syrena.